Trakcja przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał

Trakcja przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał

Trakcja miała w III kwartale 2021 r. ponad 1,3 mln zł straty netto, 17,9 mln zł zysku EBITDA oraz 17,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, przy przychodach na poziomie 225,6 mln zł – poinformowała spółka we wstępnych szacunkach.

Od początku roku Trakcja zanotowała 27,7 mln zł straty netto, 0,3 mln zł straty EBITDA oraz 7,3 mln zł zysku brutto ze sprzedaży przy przychodach rzędu 543 mln zł.

Grupa Kapitałowa Trakcja za trzeci kwartał 2021 roku odnotowała 7,3 mln zł przy przychodach 436,4 mln zł. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 37 mln zł a EBITDA 28,9 mln zł. Po III kwartałach Grupa Trakcja przy przychodach ze sprzedaży na poziomie ponad 970 mln zł miała 30,3 mln zł straty netto. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł  28,3 mln zł a EBITDA: 13,3 mln zł.

Jak poinformowała spółka, najistotniejszy wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Trakcja w trzecim kwartale 2021 roku miały rezultaty działalności Spółki Trakcja S.A. oraz spółki AB Kauno Tiltai.

Czynniki, które miały największy wpływ na poziom marży zysku brutto ze sprzedaży w Trakcja S.A. w okresie trzeciego kwartału 2021 roku to:

  • zwiększenie zakresu robót na wybranych kontraktach, które pozytywnie wpłynęło na  poprawę marży poprzez ujęcie w budżetach tych kontraktów dodatkowych przychodów;
  • uwzględnione w budżetach wybranych kontraktów dodatkowe przychody wynikające z waloryzacji umów kontraktowych, w związku ze wzrostem indeksów cen zawartych w umowach;
  • optymalizacja techniczna niektórych projektów, która polegała na zmianie technologii zaakceptowanej przez Zamawiających, co wpłynęło na obniżenie zabudżetowanych kosztów kontraktów;
  • optymalizacja organizacyjna skutkująca wzrostem efektywności na wybranych kontraktach.

– W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów – napisano w komunikacie.

W trzecim kwartale 2021 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto spółki był dodatni i wyniósł 12,72 mln   zł. 

– Powyższe wyniki nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów – dodano.

Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia oraz ewentualne zmiany w poziomie wpływów wyżej ujawnionych czynników na wyniki 9 miesięcy 2021 roku zostaną przekazane w raporcie za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 24 listopada 2021 roku.