WKD przewiozła od początku 2021 r. ponad 3,3 mln pasażerów

WKD przewiozła od początku 2021 r. ponad 3,3 mln pasażerów

Z przejazdów pociągami na linii WKD od stycznia do września 2021 r.  skorzystało 3 330 996 pasażerów, tj. o 387 992 osoby mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, w którym przewieziono 3 718 988 osób – oznacza to spadek o 10,43%. Jednocześnie podkreslić należy, iż oznacza to korzystniejszy rezultat, przekładający się na wyższe wpływy z tytułu opłat za przejazdy w porównaniu z miesiącem sierpniem 2021 roku, w którym różnica ta wynosiła ponad 14%.

Przewozy pasażerskie we wrześniu 2021 r. wzrosły o 20% względem poprzedniego miesiąca. Na wynik ubiegłego roku istotny wpływ miały dwa pierwsze miesiące sprzed ogłoszenia stanu epidemii, w ciągu których utrzymywały się obserwowane od kilku lat tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów. Po tym okresie nastąpił bardzo głęboki spadek przewozów związany z wprowadzonymi licznymi restrykcjami z tytułu stanu epidemii, w tym ograniczeniami w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego.

Po dwóch okresach znacznego obniżenia przewozów pasażerskich sytuacja w tym zakresie zaczęła poprawiać się dopiero na wiosnę 2021 roku. W miesiącu czerwcu br. po raz pierwszy od września 2020 roku przekroczona została bariera 400 tys. – osiągając poziom 407 685 osób. Pierwszy z wakacyjnych miesięcy, lipiec br., utrzymał powyższy poziom – przewozy pasażerskie wyniosły 405 014 osób. W kolejnym miesiącu, sierpniu 2021 roku, przewozy ukształtowały się na poziomie 444 227 osób, co oznacza wzrost o w stosunku do lipca br. o ok. 10%. Pierwszy z powakacyjnych miesięcy – wrzesień, w którym po przywróceniu nauki stacjonarnej w szkołach, do pociągów WKD powróciło grono stałych podróżnych, osiągnął najwyższe wyniki przewozowe od stanu sprzed ogłoszenia stanu epidemii COVID-19, tj. od lutego 2020 roku. W ubiegłym miesiącu z przejazdów na linii WKD skorzystało ponad 530 tys. pasażerów, co stanowi wzrost o 14,78% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku oraz wzrost o 11,07% w stosunku do planu założonego na rok bieżący. Wyniki przewozowe osiągnięte w ciągu 9 miesięcy 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku przedstawiono na poniższej grafice.

Przedstawiona tendencja oznacza, że pasażerowie – także ci najmłodsi – pomimo utrzymującej się wciąż trudnej i niepewnej sytuacji, systematycznie powracają do przejazdów pociągami uruchamianymi przez spółkę WKD, która niezmiennie stawia na bezpieczeństwo, będące wyznacznikiem dla wszelkich podejmowanych działań w celu uczynienia podróży bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do wszystkich miejsc i celów związanych z aktywnościami, mogącymi systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym stosownie do łagodzenia istniejących obostrzeń.

Wszystkie działania spółki WKD pozostają niezmiennie ukierunkowane na prowadzenie przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Pozwalają z ostrożnym optymizmem spoglądać w nadchodzącą przyszłość, w której przy zachowaniu przez wszystkich najwyższej odpowiedzialności za zdrowie i życie współobywateli, powoli i systematycznie odbudowywane będą rola i znaczenie współczesnej kolei, w tym również WKD, jako bezpiecznego i niezawodnego środka transportu w codziennych dojazdach do pracy, szkoły, kultury, turystyki czy wypoczynku.