Torpol zwiększa zyski i notuje wysoką pozycję gotówkową

Torpol zwiększa zyski i notuje wysoką pozycję gotówkową

Po trzech kwartałach 2020 r. Torpol odnotował 26,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 22,1 mln zł (wzrost o 16,4 proc. rdr) rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży oraz EBITDA Grupy Kapitałowej Torpol wyniosły odpowiednio 986,3 mln zł oraz 53,5 mln zł wobec 1 060,9 mln zł (spadek o 7,3 proc. rdr) i 47 mln zł (wzrost o 14,0 proc. rdr) rok wcześniej. Spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, co znalazło odzwierciedlenie w wysokiej pozycji gotówkowej oraz braku długu netto.

– Wypracowane po trzech kwartałach wyniki, osiągnięte w niezwykle trudnym do prowadzenia biznesu otoczeniu, oceniam pozytywnie. Mimo obostrzeń na placach budów związanych z obowiązującym stanem epidemii oraz wprowadzonych regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa pracy, Grupa sprawnie dostosowała się do nowych warunków, zachowała ciągłość realizacyjną na budowach uzyskując więcej niż dobry poziom marży. Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy pozostaje stabilna, o czym świadczy ponad 354 mln zł gotówki w bilansie Grupy. Pomimo tego utrzymujemy bufor bezpieczeństwa w postaci limitów kredytowych zapewniających dodatkowy dostęp do finansowania działalności na wypadek negatywnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym – mówi Grzegorz Grabowski, prezes Torpol.

Na dobre wyniki Grupy Kapitałowej pozytywnie wpłynęła również coraz większa sprzedaż i uzyskiwane marże przez spółkę Torpol Oil&Gas.

– Postępy w zakresie zwiększenia wielkości sprzedaży oraz wzrostu jej efektywności ekonomicznej i rozpoznawalności rynkowej, w ostatnich dwóch latach, są progresywne i mają prognozy wzrostowe również na następne lata. Podstawą jej działalności są posiadane kompetencje w zakresie projektowania i realizacji technologicznych, wysoce innowacyjnych systemów i urządzeń dla obszarów przetwórstwa oraz wydobycia ropy i gazu jak również przemysłu chemicznego. Spółka obecnie posiada portfel o wartości ok. 70 mln zł i realizuje projekty dla największych zamawiających na tych rynkach w Polsce – podkreśla Grzegorz Grabowski.

Spółka na bieżąco monitoruje sytuację związaną z pandemią.

– Aktualnie nasze wysiłki są ukierunkowane na utrzymaniu płynnej realizacji projektów przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa w warunkach reżimu sanitarnego i satysfakcjonującej rentowności projektów w ramach kontraktacji. Dotychczas roboty budowlane na większości posiadanych przez Grupę kontraktów są prowadzone w oparciu o uzgodnione z zamawiającym harmonogramy. Niemniej mamy świadomość, że rozszerzanie się trwającego stanu epidemii oraz dalszy wzrost przypadków zakażeń mogą negatywnie wpływać na działalność operacyjną Grupy – zaznacza Grzegorz Grabowski Prezes Torpol S.A., pomimo niepewnej sytuacji związanej z pandemią z ostrożnym optymizmem patrzy w przyszłość.

– Obecny portfel Grupy wynosi ok. 2 mld zł. Cały czas bardzo aktywnie uczestniczymy w większości postępowań ogłaszanych na rynku modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej i dworców, ale również tramwajowym i obiektów inżynieryjnych. W najbliższym czasie chcemy uzupełnić nasz portfel zamówień do poziomu 2,5-3,0 mld zł netto. Mamy nadzieję, że zgodnie z deklaracjami zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A., do ogłoszenia w przyszłym roku są już przygotowane projekty, z perspektywy 2021-2027, o wartości kilkunastu miliardów zł, a wiele innych jest już przygotowywanych. Dla Spółki, ale też dla całego rynku wykonawców, niezwykle ważne jest płynne przejście do realizacji zadań z nowej perspektywy. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji takiego portfela zamówień – posiadamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz obszary wsparcia organizacyjno-prawnego, zaplecze maszynowe i potencjał finansowy, co czyni Grupę Kapitałową Torpol jednym z czołowych wykonawców na polskim rynku – podkreśla prezes Grzegorz Grabowski.

Spółka włączyła się również aktywnie w walkę z koronawirusem. W ramach społecznej solidarności oraz odpowiedzialności biznesu, Torpol S.A. przekazał darowizny pieniężne o łącznej wysokości 500 tys. zł na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, a podjął decyzję o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 350 tys. zł, dla szpitali dedykowanych do działań w walce z Covid 19 realizowanych wspólnie w ramach Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia.

Na poziomie jednostkowym Torpol S.A. wypracował w po III kw. 2020 roku 946,3 mln przychodów ze sprzedaży, EBIT jednostki wyniósł 36,0 mln zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 25,6 mln zł.