Województwo Warmińsko-Mazurskie podpisało 6-letnią umowę z Polregio

Województwo Warmińsko-Mazurskie podpisało 6-letnią umowę z Polregio

Pomimo pandemii Województwo Warmińsko-Mazurskie utrzymuje siatkę połączeń kolejowych, które pozwalają walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym w Krainie Wielkich Jezior, na Warmii i Żuławach. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Polregio podpisali sześcioletnią umowę o wartości 414 mln zł na wykonywanie przewozów kolejowych. Łączna praca eksploatacyjna wyniesie ponad 18 mln pockm.

– Zależy nam na tym, żeby poprawić ofertę komunikacyjną na Warmii i Mazurach – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio. – Dzięki zmodernizowanym szlakom pociągi mogą jeździć szybciej, bardziej punktualnie i stanowić atrakcyjną alternatywę dla mieszkańców i turystów. Chcielibyśmy wspólnie z samorządami i zarządcą infrastruktury pracować nad optymalnym i wygodnym rozkładem, który ułatwi mieszkańcom przesiadki, również do lokalnych i regionalnych autobusów – dodaje.

Umowa o wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w ramach świadczenia usług publicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i województw sąsiednich będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r.

— To duże wyzwanie finansowe dla samorządu województwa, ale zapewnienie mieszkańcom dobrego dostępu do komunikacji jest jednym z naszych najważniejszych zadań – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. — Uwzględniając specyfikę regionu, m.in. niską gęstość zaludnienia i znaczną długość tras kolejowych pokonywanych przez pociągi, zapewnienie satysfakcjonującej pasażerów oferty przewozowej jest trudne. Jednak każdego dnia we współpracy z Polregio uruchamiamy ponad 100 dobrze skomunikowanych pociągów. Jak ważny dla samorządu województwa jest rozwój transportu kolejowego, można zaobserwować, śledząc realizowane w regionie inwestycje – mówi marszałek województwa.

W całym regionie Polregio obsługuje blisko 150 stacji i przystanków. Od największych miast, takich jak Olsztyn, Elbląg, Działdowo i Iława po mniejsze miejscowości znane z kart „Krzyżaków” i wakacyjnych wyjazdów pod żagle. Pociągiem można dotrzeć również do zamków w Nidzicy, Kętrzynie, Reszlu, Szczytnie czy Morągu. Transport kolejowy umożliwi też powrót z letnich rejsów do Giżycka, Rucianego-Nidy czy Starych Jabłonek. Warmia i Mazury to wiele więcej wciąż czynnych przystanków kolejowych o tak intrygujących nazwach jak Żugienie, Woszczele, Sątopy-Samulewo, Łankiejmy czy Gągławki.

– Podpisana dzisiaj umowa to podstawa do dalszej pracy, której celem powinno być zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego dla podróżnych – mówi Adam Pawlik, członek zarządu Polregio. – Stąd, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu i urzędami marszałkowskimi prowadzimy rozmowy, których celem jest pozyskanie środków na zakup nowego oraz modernizację taboru – dodaje.

Przewozy objęte umową będą realizowane na następujących trasach:

Działdowo – Iława – Działdowo
Iława Ełk – Grajewo – Białystok-Ełk
Elbląg – Malbork – Elbląg
Olsztyn – Działdowo – Olsztyn
Olsztyn – Szczytno – Pisz – Ełk – Olsztyn
Olsztyn – Szczytno – Olsztyn
Olsztyn – Szczytno – Szymany Lotnisko – Olsztyn
Olsztyn – Elbląg – Olsztyn
Olsztyn – Toruń- Olsztyn
Olsztyn – Iława – Olsztyn
Olsztyn – Jabłonowo Pom. – Olsztyn
Iława – Jabłonowo Pom. – Iława
Olsztyn – Korsze – Ełk – Olsztyn
Olsztyn – Korsze – Olsztyn
Korsze – Ełk – Korsze
Olsztyn – Iława – Gdynia- Malbork – Iława

Przewidywane łączne nakłady finansowe na realizację przewozów w okresie obowiązywania Umowy wynoszą 414 612 331,00 zł. Zgodnie z postanowieniami Umowy całkowita praca eksploatacyjna planowana na okres obowiązywania Umowy wyniesie 18 003 000,000 pockm, natomiast roczna praca eksploatacyjna wyniesie maksymalnie 3 000 500,00 pockm.

Umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim, jest szóstą wieloletnią umową zawartą przez Polregio w tym roku. Wcześniej przewoźnik podpisał kontrakty z województwem podkarpackim, lubelskim, opolskim, świętokrzyskim a w 2019 roku – z województwem śląskim. W celu zapewnienia kontynuacji przewozów, samorządy powinny podpisać umowy PSC (ang. Public Service Contract) najpóźniej do 12 grudnia 2020 roku.