Torpol szacuje 19,1 mln zł zysku netto w I półroczu 2021 r.

Torpol szacuje 19,1 mln zł zysku netto w I półroczu 2021 r.

Torpol odnotował w pierwszym półroczu 2021 roku 19,1 mln zł zysku netto wobec 14 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. –  poinformowała spółka w komunikacie. Przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 450,2 mln zł i były o ponad 120 mln niższe w porównaniu do roku 2020.

Systematycznie rośnie zysk ze sprzedaży brutto Torpolu. W pierwszej połowie 2021 roku wyniósł on 38,8 mln zł.  W analogicznym okresie 2020 r. wyniósł 34,7 mln a 2019 r. – 29,3 mln zł.

W tym samym czasie Grupa Torpol miała 20,3 mln zł netto przychodu wobec 13,9 mln zł rok wcześniej. Przychody Grupy wyniosły 491 mln wobec 589 mln zł w 2019 r. a sprzedaż brutto wzrosła do 42,6 mln zł z 36,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.

– Zarząd spółki Torpol informuje, żew na zaprezentowane wstępne wyniki finansowe w okresie sprawozdawczym podyktowane są wyższą średnią rentownością realizowanych robót budowlanych w ramach posiadanego portfela zamówień Grupy Torpol – czytamy w komunikacie giełdowym

Ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane 3 września 2021 roku.

Przypomnijmy, że w I półroczu 2021 r. Torpol podpisał umowę m.in.: na elektryfikację linii PKM oraz na przebudowę infrastruktury PKP Intercity na bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi.