UTK zaktualizował przewodnik dotyczący uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa

UTK zaktualizował przewodnik dotyczący uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która weszła w życie 28 lipca 2021 r. szczegółowo uregulowała zasady stosowania aplikacji Punktu Kompleksowej Obsługi (OSS) oraz wprowadziła zasadę automatycznego wygaszania dotychczas obowiązujących certyfikatów bezpieczeństwa część A i B po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Wraz z wejściem w życie przepisów IV pakietu kolejowego nie ma już możliwości wydawania certyfikatów bezpieczeństwa części A i B. Przewoźnicy kolejowi muszą występować o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

UTK zaktualizował przewodnik z lutego 2021 r. opisujący podstawowe zasady uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. Dokument ten jest uzupełnieniem przewodników przygotowanych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i znajdzie zastosowanie zarówno do wnioskodawców polskich, jak i zagranicznych, którzy chcą prowadzić działalność na obszarze Polski.

Przewodnik zawiera informacje o zasadach wypełniania wniosku w OSS i wymaganych dokumentach, w szczególności związanych z przepisami krajowymi. Opisuje również zasady naliczania opłat czy wymagania szczególne, które znajdą zastosowanie w specyficznych przypadkach np. gdy przewoźnik chce również objąć certyfikatem posiadane bocznice kolejowe.

Ostateczny kształt przewodnika powstał po konsultacjach projektu z przedstawicielami branży kolejowej.

Przewodnik wraz ze wzorami wniosków jest do pobrania w dziale opracowania UTK.

Przewodniki dla wnioskodawców omawiające wydawanie, aktualizację i przedłużanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz autoryzacji bezpieczeństwa są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UTK