Torpol z umową na przebudowę infrastruktury PKP IC na bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi

Torpol z umową na przebudowę infrastruktury PKP IC na bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi

PKP Intercity podpisało z Torpolem umowę na przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi. Wartość kontraktu wynosi 89,9 mln zł brutto.

W zakres prac wchodzi m.in.: budowa budynku o funkcji usługowej biurowo –warsztatowej, budowa hali do napraw i przeglądu taboru kolejowego z kanałami rewizyjnymi i stanowiskiem dla podnośników Kutruffa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną czy budowa hali na potrzeby myjni z budynkiem zaplecza.

Torpol będzie musiał również wybudować trzy nowe tory nr 206, nr 207 i nr 208 oraz tor wyciągowego nr 211 od strony nastawni SPC. Dodatkowo wykonany zostanie kanał przeglądowy w systemie zaprojektuj i wybuduj o długości 200 m w torze nr 201 oraz dostarczone i zamontowane stanowisko do zabezpieczenia przed powstaniem oblodzenia na taborze kolejowym.

Termin realizacji inwestycji został określony na dzień 31.10.2023 r., natomiast okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady określony jest na 36 miesięcy.

Przetarg cieszył się dużym zainteresowanym. PKP Intercity otrzymało 10 ofert.  Na realizację tej inwestycji przewoźnik przewidział 134,71 mln zł brutto.