Torpol blisko kontraktu na przebudowę stacji Słupsk

Torpol blisko kontraktu na przebudowę stacji Słupsk

PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły aukcję elektroniczną przeprowadzoną w ramach przetargu na modernizację stacji Słupsk. Oferta złożona przez Torpol otrzymała najwyższą ilość punktów.

Jednym kryterium oceny ofert złożonych w ramach przetargu pn. „Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” część II odcinek Lębork – Słupsk” jest cena brutto.

Torpol w ramach aukcji elektronicznej złożył ofertę w wysokości wynosi 691 mln zł brutto. Przypomnijmy, że początkowo oferta spółki opiewała na kwotę 1 243 066 919,16 zł brutto.

Gdyby nie akcja elektroniczna, zgodnie z opublikowaną informacją z otwarcia oferty w dn 10 czerwca 2022 r. najtańsza ofertę złożyło konsorcjum ZUE oraz NDI w kwocie 1 049 989 527,18 zł brutto.

Na realizację inwestycji, PKP PLK przeznaczyły ok. 710,78 mln zł brutto.

Termin realizacji inwestycji został określony na 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną trzy perony. Będą one wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji. Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację na stacji, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Nowe Lokalne Centrum Sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym zapewnią bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi zbudowany zostanie nowy most kolejowy, który umożliwi przeprowadzenie przez rzekę drugiego toru. W Kobylnicy Słupskiej zbudowany zostanie drugi peron, który zwiększy możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk – Szczecin.