PKP Intercity chce ponownie wydzierżawić lokomotywy spalinowe

PKP Intercity chce ponownie wydzierżawić lokomotywy spalinowe

PKP Intercity opublikowało zapytanie ofertowe dotyczące dzierżawy dwóch lokomotyw spalinowych serii SM42/SU42 z możliwością wynajęcia kolejnego pojazdu.

Przewoźnik zamierza zawrzeć umowę na okres 5 miesięcy od dnia jej podpisania. W przypadku skorzystania przez PKP Intercity z prawa opcji, dodatkowa lokomotywa będzie dzierżawiona w okresie od 18 czerwca 2021 roku do 5 września 2021 roku.

Zamawiający zakłada, że w okresie dzierżawy przebieg każdej z lokomotyw wyniesie do 25 tys. km, przy czym przebieg lokomotywy objętej prawem opcji wyniesie do 12,5 tys km. Przewoźnik będzie przekazywał wydzierżawiającemu informację o aktualnym przebiegu pojazdów.

PKP Intercity wymaga, aby pojazdy spełniały warunki techniczne do eksploatacji na obszarze RP na infrastrukturze PKP PLK S.A. Spółka dopuszcza jednocześnie aby lokomotywy nie były zgodne z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności (TSI) w zakresie możliwości ich eksploatacji na liniach TEN-T.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00.

Pierwsze postępowanie dotyczące wynajmu dwóch lokomotyw spalinowych serii SM42/SU42 z możliwością wynajęcia kolejnej zostało unieważnione.