UTK zorganizuje cykl debat Ogólnopolskie Forum Kolejowe

UTK zorganizuje cykl debat Ogólnopolskie Forum Kolejowe

W ramach Europejskiego Roku Kolei Urzędu Transportu Kolejowego zorganizuje cykl debat Ogólnopolskie Forum Kolejowe. Pierwsza dyskusja „Nowy wizerunek kolei” odbędzie się 28 kwietnia. Wydarzenie zaplanowane jest w formule zdalnej.

Wydarzenie podzielone będzie na dwa bloki. W pierwszej części przewidziane są wystąpienia prelegentów, a w drugiej debata, która skupi się wokół tematu „Co zrobić, by zachęcić pasażerów do korzystania z transportu kolejowego?”.

Celem konferencji będzie m.in. przedstawienie idei i celów Europejskiego Roku Kolei oraz wskazanie zmian, jakie zaszły w transporcie kolejowym dzięki funduszom Unii Europejskiej przeznaczonym na infrastrukturę, zwiększeniu interoperacyjności i wprowadzeniu wspólnotowych regulacji prawnych. Omówione zostaną również działania podjęte w transporcie kolejowym w związku z pandemią COVID-19 oraz wyzwania, przed którymi stanie kolej w świecie po epidemii. Ważnym tematem będzie przedstawienie zagadnienia konkurencyjności kolei wobec innych gałęzi transportu w ujęciu ekonomicznym i społecznym.

– Dyskusja dotycząca wizerunku kolei otwiera cykl debat dotyczących nowoczesnej kolei w Polsce. Jesteśmy świadkami wdrażania nowych rozwiązań technicznych i systemów ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa transportu kolejowego. Zmienia się także oferta przewozowa. Nowoczesny tabor i innowacyjne dworce stają się wizytówką współczesnej kolei. Ekologia nie jest już modą, a naturalnym elementem, który uwzględnia się w realizowanych inwestycjach, także w transporcie kolejowym. Cykl naszych debat rozpoczynamy od tematów związanych z wizerunkiem kolei, ponieważ od każdego z nas zależy, jak kolej będzie postrzegana – do uczestnictwa w Forum zaprasza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W roli prelegentów wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisji Europejskiej, spółek kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Instytutu Kolejnictwa oraz uczelni wyższych.

Spotkanie odbędzie się w środę 28 kwietnia w godzinach 10.00 – 14.00 na platformie MS Teams. Plakat informujący o spotkaniu znajduje się w załączonym pliku. Udział jest możliwy po wcześniejszej rejestracji. Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj. W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie w Polskim Języku Migowym.

 

Ogólnopolskie Forum Kolejowe „Nowy wizerunek kolei” – agenda

Rozpoczęcie
9:30 – 10:00Łączenie się uczestników, rozwiązanie ewentualnych problemów IT
10:00 – 10:20Otwarcie Ogólnopolskiego Forum Kolejowego

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

10:20-10:30Słowo wstępne do uczestników

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury*

Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej*

Wystąpienia
10:30 – 12:45Idea Europejskiego Roku Kolei 2021

Jacek Wasik, Dyrektor Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej

Inwestycje infrastrukturalne, czyli jak zmieniła się kolej dzięki funduszom UE na przestrzeni lat

Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej*

Zintegrowany Model Ruchu jako narzędzie kreowania polityki transportowej

Joanna Lech, p.o. Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Agencja Rozwoju Przemysłu i jej rola w zmienianiu Polskiej Kolei

Mateusz Berger, Członek Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu

Centralny Port Komunikacyjny – komponent kolejowy – jak zmieni oblicze polskiej kolei?

Mikołaj Wild Prezes Zarządu, Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie transportu kolejowego

prof. ALK dr Mirosław Antonowicz, Przewodniczący OSŻD – Organizacji Współpracy Kolei

Jak pasażerowie oceniają polską kolej?

Urząd Transportu Kolejowego

Czy pasażerski transport kolejowy jest konkurencyjny?

prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Transport kolejowy a ochrona środowiska

dr inż. Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa

Debata
12:45 – 13:45Co zrobić, by zachęcić pasażerów do korzystania z transportu kolejowego?

Uczestnicy debaty:

  • dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK
  • Minister Infrastruktury*
  • Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A.
  • Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.
  • Artur Martyniuk, Prezes Zarządu Polregio sp. z o.o.
  • Mikołaj Grzyb, Członek Zarządu Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
  • Krzysztof Laskowski – Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o.

Moderator: Tomasz Frankowski (UTK)

13:45Zakończenie i podsumowanie – dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK

* – udział w trakcie potwierdzenia