Szczegóły nowego rozkładu jazdy PKP Intercity dla województwa wielkopolskiego

Szczegóły nowego rozkładu jazdy PKP Intercity dla województwa wielkopolskiego

Nowe połączenia z Wielkopolski do Rzeszowa, Zamościa i Hrubieszowa oraz więcej połączeń w ramach kategorii IC obsługiwanych komfortowymi pociągami. To najważniejsze nowości dla województwa wielkopolskiego w rozkładzie PKP Intercity na  sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia. W nowym, rocznym rozkładzie jazdy, liczba połączeń do/z Poznania nie ulegnie zmianie.

Nadal kursować będą 52 pary pociągów całorocznych, z czego 8 par to połączenia międzynarodowe do/z Berlina i 4 pary sezonowe. Mieszkańcy stolicy województwa wielkopolskiego będą mogli
skorzystać z 15 par połączeń do Warszawy, 19 – do Wrocławia, 9 – do Szczecina, 12 – do Bydgoszczy i 11 – do Trójmiasta.

Nowy rozkład jazdy przyniesie także nowości dla mieszkańców Wielkopolski. Pociąg IC Górski od 10 grudnia, dzięki zmienionej trasie przejazdu, połączy Poznań z Zamościem oraz Hrubieszowem. Zmianie ulegnie również relacja składu IC Zamoyski, który będzie kursował przez Piłę między Kołobrzegiem a Rzeszowem. Umożliwi to mieszkańcom północnej Wielkopolski łatwiejszy dojazd na Podkarpacie.

Wyższy komfort podróżowania

Nowy rozkład jazdy przynosi wzrost komfortu podróżowania. Liczba pociągów kategorii TLK zmniejszy się na rzecz składów kategorii IC. Dzięki wzmacnianiu floty PKP Intercity kolejnymi
nowymi i zmodernizowanymi wagonami oraz elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT), liczba par połączeń kategorii IC z/do Poznania zwiększy się do 43. Nową, wyższą kategorię
otrzyma pociąg Uznam relacji Warszawa – Świnoujście. Od 10 grudnia skład ten będzie zestawiony z komfortowych i nowoczesnych wagonów.

Dostosowanie do prac modernizacyjnych i zmiany w kursowaniu

Obowiązujący od 10 grudnia nowy rozkład jazdy uwzględnia zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych. Z powodu zaplanowanych przez zarządcę infrastruktury prac modernizacyjnych na odcinku Teresin Niepokalanów – Błonie oraz budowie peronu na stacji Teresin Niepokalanów, wybrane pociągi w terminach 10 – 23 grudnia 2023 roku oraz 6 lutego – 09 marca 2024 roku zostaną skierowane na trasę okrężną przez Skierniewice i Żyrardów.