Stacja Muzeum zakończyła realizację projektu „KOLEJ na cyfryzację”

Stacja Muzeum zakończyła realizację projektu „KOLEJ na cyfryzację”

Stacja Muzeum zakończyła digitalizację dokumentacji technicznej parowozu Pt31. Parowóz konstrukcji inż. Kazimierza Zembrzuskiego był pierwszym takim pojazdem zaprojektowanym w całości w Polsce. Przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura cyfrowa” oraz dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Digitalizację przeprowadzono według „Katalogu dobrych praktyk digitalizacji obiektów muzealnych”. Zgodnie z planem udało się zeskanować sześć tomów zabytkowej dokumentacji technicznej pochodzącej w większości z Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A. – Zakłady w Chrzanowie [‘Fablok’] i obejmującej 1 293 rysunki na kalce technicznej i papierze o niestandardowym formacie. Stacja Muzeum nie była w stanie zdigitalizować dokumentów we własnym zakresie, duży problem stanowiła też postępująca degradacja kalek technicznych, na których sporządzono rysunki, stąd decyzja o sięgnięciu po środki zewnętrzne.

Materiał został poddany obróbce cyfrowej i zapisany na nośnikach w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i dostęp dla systemów w jak najdłuższej perspektywie czasowej. Następnie zespół Działu Inwentarzy przeanalizował i opracował zeskanowany zasób. Wybrane rysunki wraz z opisami merytorycznymi znalazły się na platformie Cyfrowa Stacja Muzeum, dostępnej pod adresem https://cyfrowa.stacjamuzeum.pl/. Całość materiałów będzie można wykorzystać do celów naukowo-badawczych, edukacyjnych lub popularyzatorskich.

W zbiorach Muzeum znajduje się zarówno parowóz Pt31-64, jak i Pt47 o numerach: 01, 93, 104 i 152, będący konstrukcją rozwojową parowozu Pt31 zaprojektowanego przez inż. Kazimierza Zembrzuskiego.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.