PKP S.A. otworzyły tunel pod modernizowanym dworcem w Kielcach

PKP S.A. otworzyły tunel pod modernizowanym dworcem w Kielcach

Zakończono prace przy nowym stropie nad tunelem przechodzącym pod budynkiem dworca w Kielcach. W piątek, 16 grudnia 2022 r. koło południa przejście zostało udostępnione podróżnym.

Otwarcie tunelu na całej jego długości sprawia, że podróżni mogą znów dostać się na perony bezpośrednio, bez konieczności przejścia pomiędzy dworcem tymczasowym a Galerią Wieża Sztuki. Wraz z otwarciem części tunelu pod dworcem zmodyfikowano również oznakowanie dojścia związane z organizacją ruchu. 

Przebudowa dworca w Kielcach rozpoczęła się na początku bieżącego roku. W kwietniu obsługa podróżnych została przeniesiona do dworca tymczasowego. Do tej pory zakończono już szereg prac związanych z przebudową dworca w Kielcach, w tym rozbiórkowe. W centralnej części dworca wykonano płytę fundamentową oraz słupy konstrukcyjne, nad którymi obecnie budowany jest nowy strop. W tej części dworca finalizowane są prace przy nowych klatkach schodowych oraz szybach windowych, które połączą poziom istniejącego tunelu z poziomem zero centralnej części dworca. Roboty trwają również w skrzydłach dworca. W północnym zakończono prace konstrukcyjne, a obecnie dobiega końca montaż poszycia dachowego. Na poszczególnych kondygnacjach trwa budowa ścianek działowych, a także montaż elementów instalacji ogrzewania i wentylacji mechanicznej.  W południowym skrzydle na ukończeniu są prace konstrukcyjne i niebawem rozpoczną się roboty związane z wykonaniem poszycia dachowego. W piwnicy tej części dworca, w poszczególnych pomieszczeniach, trwają prace wykończeniowe. Zamontowano również węzeł cieplny.

Planowany termin otwarcia dworca w Kielcach dla podróżnych po przebudowie to druga połowa 2023 roku. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych i dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt przebudowy dworca to 44,21 mln złotych brutto.