Spotkanie kierownictwa UTK z zarządem PKP PLK

Spotkanie kierownictwa UTK z zarządem PKP PLK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacy Góra wraz z wiceprezesami UTK spotkali się z zarządem PKP Polskich Linii Kolejowych. Wśród omawianych tematów były m.in. kwestie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo takich jak ETCS Limited Supervision i automatyczny monitoring przejazdów.

Spotkanie odbyło się w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Rozmowy dotyczyły kwestii związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa systemu kolejowego. Członkowie zarządu PKP PLK mogli zapoznać się z korzyściami płynącymi z wyposażenia infrastruktury w system ETCS Limited Supervion tam gdzie nie jest planowany montaż ETCS w pełnej wersji. W perspektywie najbliższych lat konieczne jest zastąpienie systemów bezpieczeństwa klasy B takich jak SHP (Samoczynne Hamowanie Pociągu) oraz CA (czuwak aktywny) rozwiązaniami zapewniającymi wyższy poziom bezpieczeństwa. Rozwiązaniem zdaniem Prezesa UTK jest ETCS LS, którego montaż na liniach o mniejszym ruchu byłby zasadny z punktu widzenia ekonomicznego.

Tematem spotkania był również system automatycznego monitorowania przejazdów kolejowo-drogowych. Tak monitoring może zapewnić poprawę bezpieczeństwa szczególnie na przejazdach kategorii D. Zdyscyplinuje kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów i mogą być potencjalnymi sprawcami wypadków.

Zarząd PKP PLK poznał również sposób działania Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.