SKM Warszawa zaprasza na wrześniowy kurs na licencję maszynisty

SKM Warszawa zaprasza na wrześniowy kurs na licencję maszynisty

Ośrodek Szkolenia Maszynistów działający przy Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych do składania wniosków zgłoszeniowych do teoretycznego kursu na licencję maszynisty.

Ośrodek planuje rozpocząć zajęcia w sobotę, 2 września. Spółka zastrzega, że kurs zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Cena kursu wynosi 4 900 zł za osobę (z możliwością rozłożenia na 2 raty).

Program szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencje maszynisty zawiera min.:

 • Specyfika i środowisko pracy maszynisty.
 • Technologia transportu kolejowego. Podstawowe wiadomości o eksploatacji pojazdów kolejowych (rodzaje pojazdów i ich przeznaczenie eksploatacyjne).
 • Infrastruktura kolejowa – wybrane zagadnienia z zakresu:
 • Technika prowadzenia ruchu kolejowego .
 • Sygnalizacja kolejowa.
 • Zagadnienia z zakresu pracy pracowników rewizji technicznej pociągów.
 • Budowa pojazdów kolejowych.
 • Urządzenia automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz urządzenia czujności, prędkościomierze i radiołączność w pojazdach kolejowych.
 • Zagrożenia występujące w ruchu kolejowym. Zasady postępowania w razie poważnego wypadku, wypadku, incydentu kolejowego i wydarzeń z ludźmi oraz sytuacji ekstremalnych mogących zaistnieć w czasie pracy maszynisty.
 • Zagadnienia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych oraz przewozów wojskowych.Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych oraz terenów kolejowych (w tym pożary w tunelach).
 • Zasady prowadzenia i wypełniania podstawowych dokumentów związanych z pracą maszynisty.

Szkolenie obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone na różnych typach pojazdów kolejowych. Kurs, czyli wykłady i ćwiczenia, będzie prowadzony w systemie weekendowym (soboty i niedziele). Czas trwania kursu to 15 weekendów – 298 godzin. Miejsce odbywania zajęć teoretycznych: Warszawa, ul. Potrzebna 54.

Zgłoszenia do udziału w kursie przy pomocy formularza należy przesyłać do 18.08.2023 r.