Kombud Group sfinalizował połączenie z Rail-Mil

Kombud Group sfinalizował połączenie z Rail-Mil

Transakcja, o której poinformowano w 2022 roku, połączyła dwóch producentów systemów sterowania ruchem kolejowym – Zakłady Automatyki Kombud oraz Rail-Mil Group. W wyniku połączenia powstała spółka holdingowa, Kombud Group, która pozostała w rękach dotychczasowych właścicieli obydwu firm. Spółka podała skład zarządu pierwszej kadencji.

Dzięki połączeniu powstał największy krajowy producent systemów sterowania ruchem kolejowym. Kolejny etap rozwoju obydwu firm zwiększy potencjał technologiczny i kapitałowy. Jednocześnie umożliwi wzrost w nowych obszarach, także poprzez wspólną ofertę produktową na rynku ETCS. Fuzja na poziomie holdingu zwiększa szanse i rozkłada ryzyka w komplementarnych obszarach działalności – od rozwoju technologii, poprzez certyfikacje, sprzedaż oraz wdrożenia i serwis na szeroko pojętym rynku kolejowym i pokrewnych rynkach w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

Prezesem zarządu Kombud Group pierwszej kadencji będzie Kazimierz Frąk. Stanowiska członków zarządu objęli Anna Szczygielska, Andrzej Kilian oraz Bartłomiej Głuch.

– Dwanaście miesięcy, które minęły od ogłoszenia informacji o połączeniu potwierdziły słuszność naszej decyzji. Już teraz widzimy, że razem mamy większe możliwości rozwoju technologicznego oraz wejścia na rynki zagraniczne – mówi Anna Szczygielska, członek zarządu w Kombud Group.

Kombud zaprezentował również nowy logotyp, który będzie wspólny dla wszystkich spółek w grupie. Sygnet jest inspirowany stylizowanym rozjazdem kolejowym oraz pierwszą literą z nazwy „Kombud”, stanowi symbol połączenia obydwu firm działających w obszarze technologii kolejowych. Czerwień, która pojawiła się w logotypie Grupy ma oznaczać krytyczne znaczenie systemów sterowania i odzwierciedla zaangażowanie firmy w podnoszenie niezawodności i zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

W obszarze produktowym grupa posiada najszersze spośród krajowych producentów portfolio własnych systemów sterowania. Połączony potencjał obydwu firm liczy ponad 550 osób – w tym 330 inżynierów. Przychody spółek z Grupy za 2022 rok wyniosły powyżej 600 mln złotych.

Kombud Group S.A. łączy dynamiczne firmy dostarczające rozwiązania cyfrowe dla branży infrastruktury krytycznej i przemysłu. Spółka powstała w wyniku połączenia Zakładów Automatyki Kombud – wiodącego krajowego producenta systemów sterowania ruchem kolejowym oraz Rail-Mil Group, polskiej firmy działającej w obszarze elektroniki i automatyki przemysłowej. Połączony potencjał technologiczny i kapitałowy stawia Grupę w gronie liderów na rynku sterowania ruchem kolejowym w Europie Środkowej.

Przez ponad 30 lat działalności Grupa Kombud zrealizowała ponad 250 komputerowych systemów stacyjnych dla kolei i metra oraz ponad 2000 systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych. Komputerowe systemy Kombudu obsługują ruch na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), stacjach warszawskiego węzła kolejowego, Linii Hutniczej Szerokotorowej a także obydwu liniach warszawskiego Metra. Ponad 550 pracowników, w tym 330 inżynierów tworzy, patentuje i wdraża nowoczesne rozwiązania przeznaczone dla metra i kolei, w oparciu o europejskie standardy ERTMS oraz ETCS. Grupa Kombud jest producentem systemu rmCBTC®, który pozwala na autonomiczny ruch pociągów oraz m.in. eurobalis, programatorów, koderów LEU oraz innych podzespołów elektronicznych.