Przystanek Kraków Piastów zwiększy dostęp do kolei

Przystanek Kraków Piastów zwiększy dostęp do kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę za niemal 24 mln zł netto na zaprojektowanie i wybudowanie nowego przystanku kolejowego w Krakowie. Zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Powstańców obiekt ułatwi podróże w aglomeracji i będzie jednym z trzech nowych przystanków wybudowanych w mieście w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Nowy przystanek zlokalizowany będzie w sąsiedztwie ul. Powstańców i Piasta Kołodzieja, w miejscu gdzie łączą się dwie linie kolejowe – nr 8, prowadząca w kierunku Kielc i Warszawy, oraz nr 95 w kierunku Podłęża i Tarnowa. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Nowe perony zostaną skomunikowane bezpośrednio z wiaduktem drogowym, znajdującym się nad linią kolejową. Dostęp dla podróżnych ułatwią schody i windy.

Nowe przystanki wybudowane w Krakowie pozwolą zwiększyć atrakcyjność komunikacyjną kolejnych obszarów. Ułatwią mieszkańcom dojazd do centrum miasta i pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze. Stawiamy na przyjazny środowisku, zrównoważony transport – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Na peronach o długości 200 metrów znajdą się wiaty, tablice informacyjne, ławki i czytelne oznakowanie. Oświetlenie pomoże w orientacji także po zmroku. Udogodnieniem dla osób niewidomych, czy słabo widzących będzie system ścieżek o zróżnicowanej strukturze. Zakończenie prac przewidziano na koniec 2024 r.

PLK kończą fundamentalne dla rozwoju Krakowa inwestycje. Dzięki zmodernizowanej linii średnicowej ułatwimy rozwój kolei aglomeracyjnej. Nowe przystanki poprawią dostęp do kolei i dadzą bezkonkurencyjną czasowo alternatywę w dojeździe do centrum miasta – mówi Piotr Majerczak, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Umowa została podpisana przez PLK z firmą Swietelsky Rail Polska. Wykonawca będzie mieć 16 miesięcy na zaprojektowanie i budowę nowego przystanku.

Program przystankowy w Małopolsce obejmuje 22 lokalizacje. Trzy z nich – Kraków Piastów, Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek – znajdą się w stolicy województwa. Nowe przystanki powstaną także m.in. w miejscowościach: Pisary, Dąbrówka i Nowy Sącz. Z nowych peronów w Zatorze i Wolbromiu już korzystają podróżni. Ponadto PLK zmodernizują 13 przystanków na linii kolejowej z Nowego Sącza do Krynicy.

Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne poprawią dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej dla podróżnych. W sumie na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł, a modernizacja lub budowa nowych peronów planowana jest w 207 lokalizacjach w całej Polsce.