SIM Factor dostarczy Politechnice Wrocławskiej symulator pojazdu kolejowego

SIM Factor dostarczy Politechnice Wrocławskiej symulator pojazdu kolejowego

Politechnika Wrocławska poinformowało o wynikach postępowanie na dostawę symulatora pojazdu kolejowego przeznaczonego do przeprowadzenia jazd symulacyjnych, wraz z przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej.

Na sfinansowanie zamówienia uczelnia zamierzała przeznaczyć  1 689 884,70 zł brutto. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę SIM Factor. Warszawska spółka za realizację przedmiotu zamówienia oczekiwała 1 944 630 zł brutto, deklarując dostawę w ciągu czterech miesięcy.

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia obejmował produkcję symulatora, dostawę, instalację oraz uruchomienie urządzenia, a także dostawę i instalację tras symulatorowych.

Politechnika Wrocławska oczekiwała, aby oprogramowanie odwzorowywało dynamikę ruchu pojazdu trakcyjnego z uwzględnieniem m.in.: charakterystyk trakcyjnych oraz tła dźwiękowego dla pojazdów kolejowych typu ES64U4, TRAXX, E6ACTa, VECTRON w wersji polskiej, oraz VECTRON w wersji kompatybilnej z systemami LZB i PZB.

Uczelnia chciała, aby w symulatorze odwzorowane były 55 odcinki linii kolejowych o łącznej długość  5277,937 km.