PKP Informatyka wdroży PKP Intercity nowy system zarządzania rozkładem jazdy

PKP Informatyka wdroży PKP Intercity nowy system zarządzania rozkładem jazdy

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na zakup systemu planowania i obsługi rozkładu jazdy. Najkorzystniejszą ofertę, tańszą o 1 grosz złożyła PKP Informatyka.

Wdrożenie nowego systemu na pozwolić na optymalizację całego procesu wewnątrz spółki, co przełoży się na dalsze podnoszenie jakości usług oferowanych przez przewoźnika.

Na sfinansowani zamówienia przewoźnik zamierza przeznaczyć kwotę 11 026 309,17 zł brutto.

Początkowo PKP Informatyka złożyła ofertę w wysokości 12 547 871,45 zł brutto, ale po przeprowadzonej aukcji elektronicznej, ofertą wyniosła 7 649 996,65 zł brutto.

Wdrażając w życie strategię inwestycyjną, planujemy szerokie zakupy i modernizację taboru. Nie możemy przy tym zapomnieć o efektywnych i nowoczesnych narzędziach, które pozwolą na jego najlepsze wykorzystanie. Nowy system to nie tylko duży krok w kierunku realizacji strategii, lecz także optymalizacja procesów w spółce i udostępnienie naszym specjalistom nowego, dogodnego narzędzia pracy – komentował ogłoszenie przetargu Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Nowy system będzie składał się z kilku części. Umożliwi on tworzenie rozkładów jazdy w różnych perspektywach czasowych i przygotowanie informacji dla pasażerów. Nie mniej ważne części dotyczą obiegowania taboru przewoźnika i komunikacji między systemami, w tym z systemami zagranicznymi. Nowe narzędzie informatyczne usprawni także przepływ informacji wewnątrz spółki i wykorzystywanie danych dot. rozkładu jazdy. Z systemu będą korzystać pracownicy różnych komórek organizacyjnych PKP Intercity, którzy wspólnie są odpowiedzialni za projektowanie i realizację rozkładu jazdy.

Zamówienie obejmuje przygotowanie analiz procesów, a na ich podstawie stworzenie koncepcji i wdrożenie systemu. Wyłoniony w przetargu dostawca rozwiązania, będzie również odpowiedzialny za przeszkolenie różnych grup pracowników, którzy będą korzystać z nowego rozwiązania informatycznego.

Zamówienie zostało  zrealizowane podzielone na kilka etapów.

Etap I o analiza biznesowa, opracowanie dokumentacji: koncepcja rozwiązania, architektura rozwiązania logiczna i techniczna oraz koncepcja techniczna -nie później niż 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Etap II to przygotowanie modułu komunikacyjnego z systemem SKRJ/Octopus –nie później niż 83 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Etap III to międzynarodowy Rozkład Jazdy (wraz z obsługą zarysu) i komunikacja z systemami zewnętrznymi –nie później niż 103 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Etap IV – tworzenie sieci krajowej, tworzenie rozkładu jazdy –nie później niż 125 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Etap V to budowa Modułu obiegowego wraz z komunikacją z modułem rozkładowym –nie później niż 165 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Etap VI – tworzenie zamówień i komunikacja z systemem Octopus polegająca na wysyłaniu danych do WebService SKRJ oraz z innymi systemami wskazanymi w OPZ –nie później niż215 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Etap VII – usługi Utrzymania – 52 tygodnie od dnia zakończenia ostatniego z Etapów.

Etap VIII –usługi Rozwoju- w trakcie każdego z Etapów z wyjątkiem Etapu I.