Siemens Mobility zmodernizuje sterowanie ruchem dla całej sieci S-bane w Kopenhadze

Siemens Mobility zmodernizuje sterowanie ruchem dla całej sieci S-bane w Kopenhadze

Siemens Mobility zmodernizuje całą 170-kilometrową sieć S-bane w Kopenhadze do najwyższego stopnia automatyzacji (technologia GoA4), aby umożliwić bezobsługowe operacje pociągów, począwszy od pierwszej fazy w 2030 roku. GoA4 pozwoli operatorowi na uruchomienie większej liczby pociągów w całym systemie, podniesie poziom komfortu pasażerów, zapewni obecny wskaźnik punktualności i zabezpieczy sieć na przyszłość. Nowe kontrakty opiewają na łączną kwotę około 270 mln euro i opierają się na pierwotnym kontrakcie z 2011 r. na wyposażenie kopenhaskiej sieci S-train w system sterowania pociągiem oparty na komunikacji CBTC.

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy kontynuować i wzmacniać naszą udaną współpracę z Banedanmark i DSB w celu pozycjonowania kwitnącego miasta Kopenhagi jako modelu nowoczesnej infrastruktury kolejowej wśród europejskich stolic. Dzięki wdrożeniu naszej najlepszej w swojej klasie technologii sygnalizacji do 2033 r. pociągi będą mogły działać automatycznie i bez maszynisty. Dzięki temu nowa S-bane będzie największą na świecie automatyczną koleją miejską – powiedział Michael Peter, CEO Siemens Mobility.

Modernizacja technologii CBTC GoA4 zostanie przeprowadzona w pięciu fazach z bardzo ograniczonymi przestojami w działaniu, zapewniając, że usługi kolejowe w Kopenhadze nie zostaną przerwane. Pierwsza faza obejmie linię F między stacjami København Syd i Hellerup, a uruchomienie próbne zaplanowano na połowę 2030 r., co doprowadzi do rozpoczęcia przewozów pasażerskich do końca 2030 r. W ramach tego etapowego podejścia do 2038 r. eksploatowane będą zarówno istniejące pociągi GoA2, jak i nowe pociągi GoA4 bez maszynisty. Do tego czasu ostatni nowy pociąg GoA4 zostanie dostarczony i będzie obsługiwany przez hybrydową technologię przytorową zdolną do obsługi zarówno GoA2, jak i GoA4.

Cieszymy się z zawarcia tej umowy na modernizację CBTC GoA4, która jest bardzo ważnym elementem naszego programu „Future S-bane”. Kopenhaska linia S-bane już dziś jest dobrze działającym systemem kolejowym obsługującym większy obszar Kopenhagi, a wraz z wdrożeniem programu „Future S-bane” przekształci się w jeden z największych i najbardziej złożonych w pełni zautomatyzowanych systemów transportu masowego na świecie, który zapewni jeszcze lepszą obsługę naszych pasażerów. Wynika to nie tylko z większej częstotliwości w celu zwiększenia przepustowości i poprawy usług kolejowych podczas operacji poza godzinami szczytu, ale także szybszego powrotu do zdrowia po zakłóceniach i lepszych możliwości dostosowania usług komunikacyjnych do zapotrzebowania w krótkim okresie. DSB z niecierpliwością czeka na kontynuację udanej współpracy z Siemens Mobility, która została rozwinięta w ciągu ostatnich dwunastu lat, aby kopenhaska modernizacja CBTC S-Bane GoA4 była równie udana, jak pierwotne wdrożenie CBTC – dodał Jürgen Müller, dyrektor ds. strategii i wyposażenia pociągów w DSB.

Dodatkowo, nowe umowy obejmują wyposażenie dwóch zajezdni w Hundige i Høje Taastrup w systemy komunikacji radiowej, zwiększając tym samym zasięg wszystkich pociągów. Co więcej, system zarządzania pociągami zostanie rozszerzony o nowe, elastyczne funkcje dyspozytorskie, zapewniając jeszcze bardziej płynną pracę w przyszłości.

Cieszymy się z perspektywy kontynuowania przez Banedanmark i DSB naszej współpracy z Siemensem w celu ulepszenia kopenhaskiej sieci S-bane. System CBTC pokazał już swoje zalety i mamy nadzieję, że ten projekt może jeszcze bardziej usprawnić S-bane – powiedział Peter Jonasson, dyrektor ds. budownictwa w Banedanmark.

Główna sieć S-bane może obsłużyć do 84 pociągów na godzinę, przewożąc ponad 100 milionów pasażerów rocznie na 88 stacjach na siedmiu liniach. Kopenhaski system S-bane odgrywa kluczową rolę w sieci transportu publicznego miasta, obsługując około 350 000 osób dojeżdżających codziennie do pracy. Liczba ta stale rośnie, ponieważ obszar metropolitalny wokół duńskiej stolicy rozrasta się i obecnie zamieszkuje go ponad jedna piąta ludności Danii. Modernizacja sieci w celu obsługi bezobsługowych operacji kolejowych skutecznie zaspokoi ten rosnący trend.

Siemens Mobility jest liderem na rynku oferującym inteligentne rozwiązania w zakresie mobilności i zróżnicowane portfolio produktów dla różnych rynków, w tym kolei głównych, masowych i towarowych. Rozwiązanie CBTC Trainguard MT firmy Siemens Mobility umożliwia 50 operatorom na pięciu kontynentach, w 25 krajach i obsługującym łącznie 47 miast, optymalizację systemów metra i ich bardziej wydajną, zrównoważoną i ekonomiczną eksploatację. Rozwiązanie CBTC jest najczęściej wdrażanym systemem kontroli pociągów na świecie, obecnie wykorzystywanym na 93 liniach metra z dzienną liczbą pasażerów przekraczającą 30 milionów. Pokazuje to zdolność do maksymalizacji wydajności zarówno w nowych, jak i istniejących systemach, ostatecznie prowadząc do w pełni zautomatyzowanej obsługi pociągów.