SBPK: PLK ma też problemy z informacją pasażerską

SBPK: PLK ma też problemy z informacją pasażerską

Wtorek, 14 marca był trzeci dzień obowiązywania pierwszej korekty rocznego rozkładu jazdy pociągów. Niestety, jak zauważa Stowarzyszenie Bezpieczna i Przyjazna Kolej pasażerowie codziennie dojeżdżający do stolicy mierzą się nie tylko z opóźnieniami pociągów, ale także informacją pasażerską.

W ocenie Stowarzyszenia informacja pasażerska zwłaszcza w stolicy oraz w obrębie działania Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie jest na niezwykle niskim poziomie.

Podczas, gdy przejście  między peronami stacji Warszawa Zachodnia jest utrudnione, komunikaty są błędne i podawane nie na czas, bo przecież trwają testy systemu informacji pasażerskiej. To jednak jeszcze nic. Stacja Warszawa Gdańska, gdzie te testy dawno się zakończyły wiedzie prym w rankingu najgorzej podawanej informacji pasażerskiej – zauważa SBPK.

Jako przykład podaje poniedziałkowy problem pociągu IC 1626/7 „Łużyce”, który według systemu informacji pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska, był składem do Berlina, a pociąg IC 81114/5 „Pobrzeże” do Łodzi Fabrycznej, stał się „Marszałkiem Piłsudskim” do Krakowa.

Obowiązek informacyjny wobec pasażera jest niezwykle istotny w sytuacji dużych utrudnień w ruchu pociągów – podkreśla Stowarzyszenie Bezpieczna i Przyjazna Kolej.

Organizacja skierowała do Ministerstwa Infrastruktury oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wniosek, między innymi o wnikliwe zbadanie działania PKP Polskich Linii Kolejowych w zakresie kolejnej korekty rozkładu jazdy pociągów, wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za kolejną korektę rozkładu, która nie została wdrożona płynnie oraz w sprawie błędów w systemie informacji pasażerskiej.

Nie możemy dalej słuchać wytłumaczenia o szerokim zakresie modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Przecież to pod te prace układany był obecny rozkład jazdy. PLK nie może być dłużej tłumaczona kosztem tysięcy pasażerów – dodaje Stowarzyszenie.

Przypomnijmy, że po dwóch dniach roboczych zmienionego rozkładu jazdy, od środy 15 marca PKP Polskie Linie Kolejkowe zawiesiły kursowanie 8 połączeń linii S40 SKM Warszawa, a także ponad 20 połączeń Kolei Mazowieckich. Według zarządcy infrastruktury, zoptymalizowana organizacja zapewni sprawne prowadzenie ruchu pociągów na stacji Warszawa Zachodnia.

Jak wyliczyły Koleje Mazowieckie, w poniedziałek,13 marca, opóźnione były 94 pociągi spółki, a we wtorek 14 marca, sytuacja była jeszcze trudniejsza. Opóźnienia pociągów wynosiły nawet 100 minut.