UTK czeka na sprawozdania z realizacji zaleceń PKBWK

UTK czeka na sprawozdania z realizacji zaleceń PKBWK

1 kwietnia 2023 r. mija termin składania corocznego sprawozdania z realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych (PKBWK) przez podmioty rynku kolejowego.

Prezes UTK przekazał zalecenia wydane przez PKBWK w 2022 r. do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego – autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej, certyfikowanych przewoźników kolejowych, dysponentów pojazdów specjalnych, użytkowników bocznic kolejowych, operatorów kolei wąskotorowych oraz innych podmiotów działających w oparciu o świadectwo bezpieczeństwa. Adresaci pism powinni przekazać informacje o podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach zmierzających do realizacji zaleceń PKWBK wydanych w raportach:

 • nr PKBWK/01/2022 z postępowania w sprawie poważnego wypadku kolejowego zaistniałego w dniu 4 kwietnia 2021 r. o godz. 09:10 na szlaku Oborniki Wielkopolskie – Rogoźno Wielkopolskie, w torze nr 1, na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D w km 30,453 linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Pila Główna;
 • nr PKBWK/02/2022 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 26 lutego 2021 r. godz. 05:32 na stacji Grodzisko Dolne, tor nr 2, w km 163,756 linii kolejowej nr 68 Lublin Główny – Przeworsk;
 • nr PKBWK/03/2022 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 30 kwietnia 2020 r. o godz. 11:50 na szlaku Świdnica Kraszowice — Jedlina Zdrój w km 60,885 linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny — Świdnica Przedmieście;
 • nr PKBWK/04/2022 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 29 lipca 2021 r. o godz. 06:15 na szlaku Szczecin Gumieńce – Tantow, w torze nr 1, przejazd kolejowo-drogowy kategorii C w km 7,585, linii kolejowej nr 409 Szczecin Gumieńce — Granica Państwa (Tantow);
 • nr PKBWK/05/2022 z poważnego wypadku zaistniałego 15 czerwca 2021 r. o godz. 10:05 na stacji Kochanówka Pustków w torze nr 1, na przejeździe kolejowo–drogowym kategorii C w km 313,328 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica;
 • nr PKBWK/06/2022 z incydentu kolejowego zaistniałego w dniu 5 lutego 2021 r. o godz. 9:37 na stacji Gogolin, w torze nr 6, w km 22,400 linii kolejowej nr 136 Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice;
 • nr PKBWK/07/2022 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 3 lutego 2022 r. o godz. 06:14 na szlaku Warlubie – Laskowice Pomorskie, w torze nr 2, na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii B w km 437,386 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew;
 • nr PKBWK/08/2022 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 14 stycznia 2022 r. o godz. 10:48 na przejeździe kolejowo-drogowym kat. C w stacji Kolbuszowa, w km 46,925 linii kolejowej nr 71 Ocice — Rzeszów Główny;

oraz w Raporcie rocznym za 2021 r.

Podmioty rynku kolejowego, które dotychczas nie poinformowały Prezesa UTK o sposobie realizacji zaleceń wynikających z ww. Raportów, są zobowiązane do przesłania tych informacji do 1 kwietnia 2023 r.

Zakres przekazywanych danych obejmuje:

 • opis podjętych działań;
 • wskazanie dowodów z podjętych działań;
 • wskazanie etapu realizacji i określenie procentu realizacji;
 • wskazanie daty zrealizowania zalecenia bądź określenie przewidywanej daty zrealizowania zalecenia.

Część wymaganych informacji dotyczy jedynie podmiotów funkcjonujących w oparciu systemy zarządzania bezpieczeństwem. Istotnym jest, aby podmioty te, dla każdego z zaleceń udzieliły informacji na temat:

 • zagrożenia, dla którego wdrażane środki bezpieczeństwa powiązane są z realizacją zalecenia;
 • wartości poziomu ryzyka oraz czy wartość ta jest akceptowalna;
 • dowodów z oceny ryzyka;
 • wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą), a także dowodów z wdrożonych środków bezpieczeństwa.

W przypadku wskazania, że zalecenie nie dotyczy podmiotu, należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.