Rząd wesprze zarządców infrastruktury kolejowej

Rząd wesprze zarządców infrastruktury kolejowej

Rząd ustanowił program dotyczący wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 r. Łączny limit środków publicznych na realizację programu wyniesie ponad 49 mld zł.

Program stanowi kontynuację obowiązującego 5-letniego programu „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 r.

Nowy program utrzymaniowy służy nadrobieniu często wieloletnich zaległości w zakresie napraw, prac konserwacyjnych i remontowych na liniach kolejowych. Duże znaczenie ma również dla zapewnienia długofalowych efektów modernizacji linii kolejowych.

Program będzie dotyczył wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 r.

Łączny limit środków publicznych na realizację programu wyniesie ponad 49 mld zł.

Z programu będą mogły skorzystać:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe
  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
  • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
  • Euroterminal Sławków

Program zawiera m.in. zaktualizowane dane finansowe zarządców infrastruktury kolejowej oraz projekcję porównywalnych wskaźników monitorowania dla wszystkich zarządców infrastruktury, biorących udział w programie od strony finansowej.

Program zawiera dodatkowo prognozę kosztów zarządców infrastruktury w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej, rozszerzoną na lata 2029-2035.
Istotną zmianą w stosunku do obowiązującego aktualnie programu jest zaprezentowanie podstawowych ujednoliconych wskaźników dla wszystkich zarządców infrastruktury biorących udział w programie, jeśli chodzi o infrastrukturę, koszty, prędkość, punktualność i bezpieczeństwo.