Koleje Dolnośląskie na zakupach oleju napędowego

Koleje Dolnośląskie na zakupach oleju napędowego

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na dostawę 5000 m3 oleju napędowego przeznaczonego do autobusów szynowych przewoźnika, do zbiorników zlokalizowanych w Legnicy oraz we Wrocławiu.

Przewoźnik wymaga, aby wszystkie rodzaje oleju napędowego, czyli: olej napędowy letni(DL), olej napędowy przejściowy (DP) i olej napędowy zimowy(DZ), były dostarczane odpowiednio w okresach przewidzianych stosownymi normami i przepisami dla danego rodzaju oleju napędowego z uwzględnieniem aktualnych warunków klimatycznych tj.

  • DL –w okresie letnim –od 16 kwietnia do 30 września,
  • DP –w okresie przejściowym –od 01 marca do 15 kwietnia i od 01 października do 15 listopada,
  • DZ –w okresie zimowym –od 16 listopada do 28 lutego.

Szacunkowe zapotrzebowanie dobowe na olej napędowy (wraz z dniami świątecznymi)

Wrocław

  • Poniedziałek – piątek: 6m3 – dostawa codziennie
  • Sobota: 8m3 – dostawa w każdą sobotę
  • Niedziela: 6m3 – dostawa w każdą niedzielę

Legnica

  • Poniedziałek – piątek: 5m3 – zapotrzebowanie dobowe, dostawa 2-3 razy w tygodniu
  • Sobota: 4 m3 w sytuacjach awaryjnych
  • Niedziela: 4m3 w sytuacjach awaryjnych

Na oferty Koleje Dolnośląskie czekają do 21 listopada 2023 r. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Kontrakt zostanie zawarty na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy.