PKP PLK wybrały projektanta budowy linii kolejowej do lotniska w Modlinie

PKP PLK wybrały projektanta budowy linii kolejowej do lotniska w Modlinie

PKP Polskie Koleje Liniowe wybrały wykonawcę, który opracuje dokumentację projektową budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budową stacji kolejowej przy lotnisku.

Na sfinansowanie zamówienia zarządca infrastruktury zamierzał przeznaczyć 5 583 962,51 zł brutto. Zamówieniem zainteresowanych było 8  wykonawców. Ostatecznie wybór padł na konsorcjum Infra Centrum Doradztwa oraz YLE Inżynierowie, które za wykonanie pracy oczekiwało łącznie 4 875 670,80 zł brutto, z czego zakres podstawowy wyceniono na 4 432 428 zł brutto.

Przypomnijmy, że postępowanie w zakresie podstawowym dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla:

  • rozbudowy stacji Modlin o peron 3 i tor nr 6 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową obu głowic stacyjnych.
  • budowy nowej linii kolejowej nr 247 od km -0+275 do km 5_492, Modlin – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin z pozostawieniem rezerwy terenowej:
    • na przyszłą budowę odgałęzienia linii kolejowej nr 247 w kierunku Płocka,
    • włączenie toru bocznicowego Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin
    • na przyszłą budowę odgałęzienia w kierunku południowej oraz północnej części Specjalnej Stefy Ekonomicznej Warmińsko — Mazurskiej Podstrefy Pomiechówek.
  • budowę stacji kolejowej przy Mazowieckim Porcie Lotniczym w Modlinie i budową stacji towarowej na linii nr 247,
  • przebudowę lub likwidację przejazdów kolejowych w poziomie szyn, w tym budowę węzła obejmującego drogę krajową nr 62, drogę powiatową 2413W i układ dróg lokalnych wraz z niezbędną przebudową rejonu skrzyżowania.

Dokumentacja projektowa powinna być gotowa w terminie 860 dni od dnia podpisania umowy.

Pełnienie nadzoru autorskiego (prawo opcji) nastąpi od dnia następnego po dniu zawarcia przez PKP PLK umowy z wykonawcą zamówienia na roboty budowlane do czasu dokonania (ostatniego) odbioru końcowego robót budowlanych. Czas trwania tej fazy określa się na 1000 dni.