Ruszyły konsultacje w sprawie zmian w TSI

Ruszyły konsultacje w sprawie zmian w TSI

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej opublikowała propozycje zmian w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności.. Uwagi można zgłaszać na stronie Agencji przez 3 miesiące.

Proces aktualizacji TSI wkracza w finalną fazę. Od 18 marca 2022 r. rozpoczęły się konsultacje nad proponowanymi zmianami w przepisach. Przez 3 miesiące zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi odnośnie sugerowanych zmian. Ostateczne zalecenia Agencja planuje przekazać Komisji Europejskiej do końca czerwca, natomiast wejście w życie nowych przepisów planowane jest na początek 2023 r.

Aktualizacja TSI umożliwi dalsze ujednolicenie specyfikacji kolejowych, co pozytywnie wpłynie na elastyczność, wydajność i niezawodność kolei w Europie. Zmiany przepisów pomogą także w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, są więc kolejnym krokiem w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej UE. Proponowane rozwiązania obejmują takie tematy jak rozwój transportu intermodalnego, wdrażanie systemu ERTMS czy też implementacja funkcji zapobiegania wykolejeniu.

Konsultacje są doskonałą okazją dla branży kolejowej do zaprezentowania swoich uwag odnośnie projektowanych zmian TSI. Zachęcamy wszystkich uczestników rynku kolejowego w Polsce do analizy nowych przepisów i zgłaszania swoich sugestii. Aktywny udział w procesie konsultacji jest niezwykle istotny, jako że rewizja TSI będzie miała wpływ na branżę kolejową w całej Europie.

Konsultacje zostały uruchomione na stronie Europejskiej Agencji Kolejowej

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany w TSI, a także zebrane zostaną stanowiska przedstawicieli producentów, przewoźników i zarządców infrastruktury. Celem jest dyskusja o nadchodzących zmianach i wymiana spostrzeżeń. Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego.