KM unieważniły przetarg na P3 lokomotyw Gama

KM unieważniły przetarg na P3 lokomotyw Gama

Koleje Mazowieckie unieważniły postępowanie na wykonanie dwóch przeglądów w poziomie utrzymania P3 lokomotyw elektrycznych typu 111Eb, wraz z pracami dodatkowymi i uzupełnieniem braków.

W lakonicznej informacji czytamy, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli (…) wszystkie złożone oferty (…) podlegały odrzuceniu.

Jak można się domyśleć chodzi o znaczne przekroczenie budżetu. Na sfinansowanie zamówienia mazowiecki przewoźnik zamierzał przeznaczyć 1 768 740 zł brutto a jedyna oferta złożona przez Pesa Bydgoszcz wynosiła 2 163 801,24 zł brutto.

Przewoźnik oczekiwał również aby przegląd  P3 wraz z pracami dodatkowymi i uzupełnieniem braków został wykonany w terminie 28 dni kalendarzowych.