Rozpoczyna się przebudowa dworca Czyżew

Rozpoczyna się przebudowa dworca Czyżew

Czyżew zyska nowoczesny, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodziców z małymi dziećmi dworzec. Poprawa warunków obsługi podróżnych w budynku oraz jego estetyki to przykłady zmian, jakie PKP zaoferują pasażerom i innym osobom korzystającym z  przebudowanego obiektu.

Rozpoczęły się prace budowlane związane z kompleksową przebudową dworca Czyżew. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości mocno wspiera rozwój infrastruktury kolejowej na terenie całego kraju. Efektem jest modernizacja i budowa wielu dworców w Polsce. W województwie podlaskim rozpoczyna się kolejna istotna inwestycja. Jestem przekonany, że już wkrótce mieszkańcy Czyżewa skorzystają z doskonale odrestaurowanego i funkcjonalnego dworca kolejowego. Czyżew to kolejny dowód, iż nieruchomości kolejowe mogą służyć także innym ważnym celom związanym z działalnością publiczną, ponieważ po modernizacji powróci tutaj działalność Muzeum Ziemi Czyżewskiej – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dworzec kolejowy w stylu neoklasycystycznym zbudowany został w latach 1859-1862 wraz z powstaniem Kolei Warszawsko-Petersburskiej. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. W budynku funkcjonuje dziś Muzeum Ziemi Czyżewskiej, które będzie działało także
po modernizacji.

Rozpoczęcie przebudowy dworca w Czyżewie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy województwa podlaskiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej  infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką Czyżewa oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją na międzynarodowym szlaku Rail Baltica. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 roku ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego w Czyżewie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu ma na celu poprawę jakości obsługi pasażerów i przystosowywanie obiektu do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Projektowane zmiany będą skutkowały poprawą stanu technicznego i estetycznego dworca, usprawnieniem ruchu i przepływu podróżnych przez budynek oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.

 

Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się wizytówką miasta. Mieszkańcy miasta zyskają dzięki przebudowie dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Swój udział w modernizacji obiektu mają fundusze unijne, które inwestujemy w infrastrukturę kolejową istotną dla kondycji polskiej gospodarki. Warto podkreślić, że ze wsparciem funduszy europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz środków krajowych powstanie spójny architektonicznie obiekt przystosowany do potrzeb wszystkich podróżujących, w tym osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z małymi dziećmi i seniorów – komentuje Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Założeniem projektu jest podniesienie atrakcyjności dworca i jego bezpieczeństwa poprzez poprawę jego estetyki oraz montaż instalacji monitoringu, instalacji przeciwpożarowej, a także wymianę sieci elektrycznej, teletechnicznej i odgromowej. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, i zostanie wybudowana rampa dla osób na wózkach inwalidzkich. Budynek stanie się również bardziej przyjazny środowisku poprzez zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii.

Czyżew to kolejny dworzec w województwie podlaskim, który zostanie zmodernizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Pomimo tego, że znajduje się on w niedużej miejscowości, jest to obiekt niezwykle istotny dla lokalnej społeczności. Znajdujący się na granicy województw Czyżew potrzebuje nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu. Po modernizacji zostanie na nim zapewniony odpowiedni komfort podróżnych oraz odwiedzających dworzec, gdyż znajdzie się na nim odnowione Muzeum Ziemi Czyżewskiej – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Wewnątrz dworca podróżni znajdą klimatyzowaną poczekalnię wyposażoną w ławki oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także wystawy Muzeum Ziemi Czyżewskiej. Na parterze dworca zaprojektowano również toalety, a także niewielkie pomieszczenia komercyjne.

Unia Europejska konsekwentnie likwiduje wykluczenie transportowe w Polsce poprzez zwiększenie dostępności transportu kolejowego w Polsce. Dostosowany do osób z niepełnosprawnościami dworzec w Czyżewie, zwiększy wygodę podróżowania wszystkich mieszkańców i zachęci ich do wybrania pociągu. Zgodnie z prawem unijnym osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej mają takie samo prawo do podróżowania pociągiem, jak wszyscy inni obywatele. Zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla wszystkich osób korzystających z dworca w Czyżewie realizuje unijny cel równego i niezależnego uczestnictwa w życiu społecznym każdego z nas – mówi Angela Martinez Sarasola, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Nowym elementem zagospodarowania terenu wokół dworca będzie wiata śmietnikowa. Zostanie ona wykonana z bloczków łupanych w kolorze jasnoszarym. Powstaną również elementy małej architektury, tj. ławki, siedziska i kosze na śmieci. Teren wokół budynku zostanie podniesiony i wyrównany, tak by nie tworzył barier architektonicznych.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,4 mln zł brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. Projekt obiektu wykonało biuro projektowe FBT sp. z o.o. z Warszawy, zaś na wykonawcę robót została wybrana firma KONS sp. z o.o. z Białegostoku.