CIECH Cargo rozpoczęło przewozy paliw płynnych dla klientów firmy Olavion

CIECH Cargo rozpoczęło przewozy paliw płynnych dla klientów firmy Olavion

CIECH Cargo, spółka logistyczna wchodząca w skład Grupy CIECH, zorganizowała pierwsze przewozy paliw płynnych, zlecone przez spółkę Olavion, działającą w branży transportu kolejowego i znajdującą się aktualnie w fazie przejęcia przez Grupę Unimot. Ładunek oleju napędowego został przetransportowany z Gdyni do Zawadówki (w powiecie chełmskim) oraz Stawian (koło Gniezna). Rozpoczęcie tego typu przewozów to element dywersyfikacji portfela zleceń przewoźnika w związku z m.in. spodziewanym spadkiem przewozów węgla. Jest także elementem realizacji zapowiadanej już wcześniej strategii CIECH Cargo dotyczącej zwiększenia skali usług transportowych wykonywanych na rzecz podmiotów spoza Grupy CIECH.

Przygotowania inowrocławskiego przewoźnika do realizacji nowego rodzaju przewozów trwały blisko dwa miesiące. Obejmowały one zarówno obsługę i rozpoznanie baz paliwowych, przeprowadzenie próbnych przejazdów na nowych trasach, jak i — w istotnej mierze — przeszkolenie pracowników z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Dla nas to wejście w nowy segment rynku, a także możliwość zdobycia cennych doświadczeń i realizacji planu dywersyfikacji usług. Chcemy docelowo obsługiwać — w tym obszarze rynku — do kilkudziesięciu przewozów miesięcznie, przeznaczając do tego przynajmniej trzy nowoczesne lokomotywy elektryczne. W przyszłości chcielibyśmy też świadczyć usługi transportu towarów wysokiego ryzyka, takich jak np. benzyna czy gaz, które wymagają wprowadzenia jeszcze bardziej rygorystycznych wymogów – mówi Andrzej Pawłowski, Prezes Zarządu CIECH Cargo.

Już dziś możemy powiedzieć, że bardzo cieszymy się z nawiązanej współpracy. Pierwsze, dobrze zrealizowane przez CIECH Cargo przewozy paliw płynnych, pokazały nam, że to była dobra decyzja. Oczywiście planujemy dalszą, długoletnią współpracę w tym zakresie, licząc, że pozwoli nam to na zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku – mówi Henryk Gruca, Prezes Zarządu Olavion.

9 stycznia 2023 r. Grupa Unimot — lider wśród niezależnych importerów paliw w Polsce — zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Olavion, która świadczy usługi transportu kolejowego w Polsce, a także usługi spedycyjne w kraju i za granicą.

CIECH Cargo, spółka z siedzibą w Inowrocławiu, zatrudnia około 260 osób. Dysponuje w sumie 18 lokomotywami i 1550 wagonami towarowymi. Przedsiębiorstwo świadczy usługi transportu kolejowego na terenie Polski, w zakresie: wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych, obsługi i utrzymania bocznic, a także naprawy wagonów. W taborze CIECH Cargo znajdują się m.in. nowoczesne lokomotywy elektryczne, takie jak: Bombardier E594 Traxx, Bombardier E483 Traxx, Newag E6ACTa „Dragon 2” czy Pesa Gama.

Obecnie spółka realizuje około 90 proc. oferowanych przez siebie usług w ramach Grupy CIECH, budując tym samym przewagi konkurencyjne koncernu w obszarze logistyki i transportu. Jednocześnie inowrocławski przewoźnik zamierza w kolejnych latach zwiększyć skalę swojej działalności i pozyskiwać więcej zleceń z zewnątrz, wykorzystując do tego swoje atuty: doświadczoną kadrę, nowoczesną flotę lokomotyw elektrycznych, a także pełne zaplecze serwisowe do przeprowadzania przeglądów taboru.