Rozkład jazdy pociągów WKD od 11 grudnia 2022 r.

Rozkład jazdy pociągów WKD od 11 grudnia 2022 r.

Od niedzieli, 11 grudnia 2022, będzie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów WKD na sezon 2022/2023. W związku z kontynuacją prac obejmujących budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, utrzymane zostaną: wyłączenie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, zawieszenie ruchu pociągów na odcinku od Podkowy Leśnej Głównej do Milanówka oraz zawieszenie funkcjonowania przystanku kolejowego Podkowa Leśna Zachodnia.

W dalszym ciągu na wyłączonych z ruchu pociągów odcinkach obsługę zapewni zastępcza komunikacja autobusowa. Podstawową zmianą, jaka zajdzie od dnia 11.12.2022 w stosunku do dotychczasowej organizacji ruchu będzie zakończenie na obecnym etapie prac ograniczeń dla kursowania pociągów w dni powszednie w godz. 9-17 na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Jordanowice.

Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywać do odwołania. W ciągu 2023 roku będą wprowadzane zmiany rozkładu jazdy w związku z kolejnymi etapami realizacji robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.

W ciągu I kwartału 2023 roku nastąpi przywrócenie ruchu pociągów do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, przełączenie ruchu na nowo wybudowany tor pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim (wraz z oddaniem do użytku wszystkich nowych peronów zbudowanych przy tym torze, w tym obiektu w Podkowie Leśnej Zachodniej) oraz rozpocznie się rozbiórka i kompleksowa przebudowa dotychczasowego, starego toru nr 1G na ww. odcinku.

Przebudowa dotychczas istniejącego toru wraz z wszystkimi obiektami mostowymi i przejazdami kolejowo-drogowymi potrwa ok. 6 miesięcy, do przełomu III i IV kwartału 2023 roku. W tym samym czasie będą realizowane również prace w obrębie stacji Podkowa Leśna Główna, obejmujące włączenie w jeden okręg nastawczy grupy rozjazdów na wysokości Podkowy Leśnej Zachodniej, umożliwiających obsługę linii kolejowej nr 48 do Milanówka.

W ciągu 2023 roku rozkład jazdy pociągów WKD będzie również ulegać zmianom z uwagi na prowadzoną przez spółkę PKP PLK S.A. przebudowę stacji Warszawa Zachodnia, która powoli zbliża się do południowej grupy peronów dla ruchu podmiejskiego i aglomeracyjnego zlokalizowanych od strony Alej Jerozolimskich – w tym peronu nr 1 obsługiwanego przez WKD. W ciągu I kwartału 2023 roku lub na przełomie I i II kwartału 2023 roku ograniczenia obejmą jeden z torów WKD (tor nr 2 – prawy w kierunku stacji Warszawa Śródmieście WKD), natomiast w III kwartale 2023 roku lub na przełomie III i IV kwartału 2023 roku ograniczenia będą dotyczyć już obydwu torów WKD. W związku ze spodziewanymi ograniczeniami na wybranych odcinkach pociągi WKD zostaną zastąpione innymi środkami transportu zbiorowego.