Rating dla PKP S.A. utrzymany na poziomie A-

Rating dla PKP S.A. utrzymany na poziomie A-

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.) w walucie zagranicznej oraz długoterminowy rating w walucie krajowej na poziomie „A-”.  Perspektywa ratingów została oceniona jako Stabilna.

Na ocenę Agencji wpływ miały m.in. silne relacje ze Skarbem Państwa oraz stabilna sytuacja finansowa Spółki, która dzięki popandemicznemu zwiększeniu zainteresowania najmem lokali na dworcach kolejowych odnotowuje polepszenie w zakresie płynności finansowej przy jednoczesnej regularnej obsłudze istniejącego zadłużenia. Spółka spodziewa się dalszego wzrostu przychodów w kolejnych okresach.

Utrzymanie ratingów stanowi pozytywną ocenę działalności PKP S.A. przez agencję. Rating został pierwotnie podniesiony z poziomu „BBB+” do poziomu „A-” w lutym 2022 r.

PKP S.A. pełni funkcję depozytariusza w holdingu Grupa PKP, zajmującym się infrastrukturą kolejową oraz transportem pasażerskim i towarowym. Główna działalność operacyjna PKP S.A. skupia się na zarządzaniu bazą dworców kolejowych i portfelem nieruchomości.