Punktualność pociągów towarowych w 2023 r. osiągnęła poziom 51%

Punktualność pociągów towarowych w 2023 r. osiągnęła poziom 51%

W całym 2023 r. w przewozach towarowych punktualność wyniosła 51,03%. Oznacza to, że pociągi były bardziej punktualne niż w 2022 r., kiedy punktualność kształtowała się na poziomie 43,62% (wzrost o 7,41 punktu procentowego).

W ostatnim kwartale 2023 r. do stacji końcowej punktualnie dotarło 50,35% pociągów towarowych. W porównaniu do III kwartału 2023 r. punktualność była niższa o 1,54 punktu procentowego, natomiast w porównaniu do II kwartału niższa o 3,22 punktu procentowego. W przypadku pociągów uruchamianych na terenie kraju wskaźnik punktualności wyniósł 53,28%, natomiast pociągi międzynarodowe osiągnęły ten wskaźnik na poziomie 37,95%.

W przewozach towarowych widać znaczący wzrost punktualności, niestety przy jednoczesnym spadku liczby uruchamianych pociągów towarowych. Ograniczenie relacji, w których często dochodziło do dużych opóźnień (jak np. niektóre trasy związane z transportem towarów tranzytem), spowodowało polepszenie jednego z głównych wskaźników jakościowych – uważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Średnie opóźnienie w przewozach towarowych wyniosło 658 minut, co w porównaniu do roku ubiegłego oznacza spadek o 208 minut.