Punktualność pociągów pasażerskich w I kw. wyniosła 92,6%

Punktualność pociągów pasażerskich w I kw. wyniosła 92,6%

W okresie od stycznia do marca 2024 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 92,57% pociągów pasażerskich. Najniższy wskaźnik punktualności odnotowano w styczniu – 89,35%. Kolejne miesiące wyglądały lepiej, w lutym wskaźnik wyniósł 94,35%, a w marcu 94,09%.

Liczba pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund zmniejszyła się w stosunku do I kwartału 2023 r. o 5 232 pociągi, z czego spadek miał miejsce w przedziale opóźnień od 6 minut do 60 minut (o 5 246 pociągów), w przedziale opóźnień od 60 do 120 minut było 109 opóźnionych pociągów mniej, zaś w przedziale opóźnień od 120 minut liczba opóźnionych pociągów wzrosła o 123.

W porównaniu do IV kwartału 2023 r. wskaźnika punktualności wzrósł o 3,79 punktu procentowego, natomiast w porównaniu do I kwartału 2023 r., wskaźnik punktualności był wyższy o 1,63 punktu procentowego.

Liczba pociągów pasażerskich uruchomionych w I kwartale 2024 r. była o 31,7 tys. wyższa w porównaniu z I kwartałem 2023 r.

Najwyższy wskaźnik punktualności w przypadku przewoźników pasażerskich realizujących stałe połączenia rozkładowe miała Warszawska Kolej Dojazdowa z wynikiem 99,49%. Największy przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity odnotował w styczniu 2024 r. spadek punktualności do 70,45% (z 72,23% w styczniu 2023 r.), ale w kolejnych miesiącach odnotował wzrost – w lutym 2024 r. pociągi PKP Intercity jeździły z punktualnością 83,04% (w porównaniu do 75,54% w lutym 2023 r.), a w marcu 2024 r. osiągnęły punktualność 82,43% (w porównaniu z 74,49% w lutym rok wcześniej).

Punktualność na poziomie 93% to najlepszy wynik kwartalny w ciągu ostatnich trzech lat. Na zmniejszenie liczby opóźnionych pociągów wpłynęła m.in. mniejsza liczba sytuacji generujących opóźnienia w obrębie dużych węzłów kolejowych. Warto zauważyć wzrost wskaźnika punktualności u przewoźników związanych z aglomeracją warszawską – wynik Kolei Mazowieckich jest wyższy o 5,9 punktu procentowego, SKM o 5,2 punktu procentowego niż w I kwartale ubiegłego roku. W przypadku przewoźnika dalekobieżnego PKP Intercity wynik punktualności jest lepszy o 4,5 punktu procentowego. Nadal, jeśli chodzi o przyczyny opóźnień przeważają te związane z taborem oraz pogodą oraz wypadkami z udziałem ludzi – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.