Przygotowanie projektu modernizacji stacji Krzyż „złapało” opóźnienie

Przygotowanie projektu modernizacji stacji Krzyż „złapało” opóźnienie

Zakończenie prac nad przygotowaniem dokumentacji w ramach zadania „Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T” przewidywane jest do końca 2024 roku. Oznacza to spore opóźnienie w stosunku do pierwotnych planów.

We wrześniu 2021 roku PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z firmą Egis Poland na przygotowanie dokumentacji dla zadania „Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T”. Projekt miał być gotowy do końca 2023 roku.

Opóźnienie nie oznacza, że nic nie zostało jeszcze wykonane. Jak przekazał Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, gotowe są już między innymi projekty architektoniczno-budowlane i techniczne. Spółka oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej.

Na termin opracowania wpłynęła między innymi konieczność wprowadzenia zmian do projektu po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji i zapewnieniu źródeł finansowania możliwe będzie ogłoszenie przetargu na prace budowlane. Aktualnie planowane jest ubieganie się o współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej – tłumaczy Śledziński.

W ramach prac planowana jest między innymi przebudowa układu torowego w celu zapewnienia sprawnego przejazdu większej liczby pociągów oraz poprawy warunków przewozu towarów, a także modernizacja peronów, co zwiększy komfort podróży.

Można się zastanawiać, dlaczego modernizacja stacji Krzyż nie została włączona w projekt modernizacji magistrali E59 między Poznaniem a Szczecinem.

Jak zaznacza przedstawiciel PKP PLK, w uzgodnieniu z ówczesnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, modernizacja stacji Krzyż nie była uwzględniona na etapie opracowania studium wykonalności dla linii Poznań Główny – Szczecin Dąbie, między innymi z uwagi na dostępność środków oraz termin realizacji projektu.

Przypomnijmy, że wiceminister Piotr Malepszak podczas jednego z wielu spotkań z dziennikarzami zapewnił, że od grudnia pasażerowie powinni zauważyć efekty prac modernizacyjnych na trasie między Poznaniem a Szczecinem. Pociągi z Warszawy do Szczecina mają jechać około 5 godz.