Prezes UTK monitoruje sprawę problemów z Impulsami

Prezes UTK monitoruje sprawę problemów z Impulsami

Jak się dowiedzieliśmy, do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego trafiły zawiadomienia spółki Newag oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące sytuacji związanej z elektrycznymi zespołami trakcyjnymi Impuls będącymi w dyspozycji Polregio oraz Kolei Dolnośląskich.

Jak poinformował Tomasz Frankowski, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, z informacji przekazanych przez przewoźników wynika, że pojazdy, których dotyczyły zawiadomienia, obecnie nie są wykorzystywane w ruchu na sieci kolejowej.

– Sprawa będzie przez Prezesa UTK monitorowana i w razie konieczności podejmowane będą kolejne działania, tak by w jak najwyższym stopniu zachowane było bezpieczeństwo systemu kolejowego – dodał Frankowski.

Przypomnijmy, że w poniedziałek 4 lipca 2022 r. firma Newag w specjalnym oświadczeniu poinformowała, że stwierdziła dokonanie dezintegracji systemów bezpieczeństwa w pojazdach użytkowanych przez Polregio i Koleje Dolnośląskie.

Na oświadczanie nowosądeckiego producenta odpowiedziało Polregio, które zapewniło, że poprzez systemowe działania utrzymaniowe, zapewnia należyte bezpieczeństwo eksploatacji wszystkich użytkowanych pojazdów Impuls.

Z kolei jak czytamy w stanowisku Kolei Dolnośląskich, przewoźnik oczekują od producenta zaprzestania publikowania niepotwierdzonych informacji o przyczynach awarii pojazdów.