Pracownicy Kolei Śląskich otrzymają podwyżkę wynagrodzeń

Pracownicy Kolei Śląskich otrzymają podwyżkę wynagrodzeń

Bardzo szybko zakończył się spór zbiorowy w Kolejach Śląskich. Pracownicy przewoźnika otrzymają 500 zł brutto podwyżki od 1 lipca 2022 r.

17 maja 2022 r. organizacje związkowe przekazały zarządowi spółki żądania dotyczące wdrożenia podwyżek w wysokości 1 tys zł na każdego zatrudnionego pracownika.

Podczas spotkania, które miało miejsce 25 maja 2022 r. zarząd przewoźnika oraz związki zawodowe osiągnęły porozumienie ustalając wysokość wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Kolei Śląskich.

Jak poinformował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, mając na uwadze sytuację ekonomiczną spółki oraz wysokość inflacji w kraju, w wyniku negocjacji strony wspólnie ustaliły, że od 1 lipca 2022 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 500,00 zł brutto na jednego zatrudnionego pracownika, ponadto od 1 stycznia 2023 r. pracownicy otrzymają kolejną podwyżkę wynagrodzeń rownież w wysokości 500,00 zł brutto na jednego zatrudnionego pracownika.

– W związku z osiągniętym porozumieniem strony uznały za zakończony toczący się spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń – zaznaczył Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu.

Dodajmy, że od 25 maja 2022 r. zarząd Kolei Śląskich po odwołaniu Pani Alicji Omięckiej z funkcji wiceprezes zarządu ds. rozwoju oraz Pana Aleksandra Drzewieckiego z funkcji wiceprezesa zarządu ds. technicznych jest jednoosobowy.