Spór zbiorowy w Kolejach Śląskich

Spór zbiorowy w Kolejach Śląskich

Nowy spór zbiorowy powstał w Kolejach Śląskich. Organizacje związkowe przekazały Zarządowi spółki żądania dotyczące wdrożenia podwyżek w wysokości 1 tys zł na każdego zatrudnionego pracownika.

Przypomnijmy, że w piątek 13 maja 2022r. pod Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbył się protest części pracowników Kolei Śląskich.

Warto dodać, że pod koniec lipca 2021 r. zarząd przewoźnika podpisał porozumienia z związkami zawodowymi, które dotyczyło wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w kwotach od 100 zł do 250 zł brutto. Podpisanie dokumentu pozwoliło wówczas zakończyć trwający dwa lata spór zbiorowy.

W połowie stycznia 2022 r. organizacje związkowe wynegocjowały także miesięczną premię w wysokości ok. 500 zł brutto średnio na etat.