Trzęsienie ziemi w zarządzie Kolei Śląskich

Trzęsienie ziemi w zarządzie Kolei Śląskich

Rada Nadzorcza Kolei Śląskich odwołała w dniu dzisiejszym Panią Alicję Omięcką z funkcji wiceprezes zarządu ds. rozwoju oraz Pana Aleksandra Drzewieckiego z funkcji wiceprezesa zarządu ds. technicznych. Obowiązki byłych wiceprezesów będzie czasowo pełnił Patryk Świrski., prezes zarządu.

Decyzje personalne są tłumaczone przeprowadzoną optymalizacją procesów zarządczych i procesów głównych w spółce Koleje Śląskie , a także w związku z ciągłym doskonaleniem komunikacji z interesariuszami spółki (i adekwatną odpowiedzią na ich potrzeby), jak również z kolejnym etapem usprawnienia nadzoru nad ofertą handlową przedsiębiorstwa (z ofertami specjalnymi i korektą taryfy łącznie) wprowadzono modyfikacje w modelu funkcjonowania spółki.

– Rada Nadzorcza i Zarząd Kolei Śląskich składają serdeczne podziękowania wiceprezesom za ich zaangażowanie, profesjonalizm i całość działań tak na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa, jak i starań o uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a także dołączają życzenia dalszych sukcesów i satysfakcji z realizowania nowych projektów i przedsięwzięć – czytamy w komunikacie

Kolejne informacje dotyczące aktualizacji metodyk zarządzania i prowadzenia działalności statutowej zostaną przekazane w odrębnych komunikatach.