Powakacyjny rozkład jazdy pociągów Kolei Śląskich

Powakacyjny rozkład jazdy pociągów Kolei Śląskich

Już 30.08.2020 zacznie obowiązywać powakacyjny rozkład jazdy pociągów  Kolei Śląskich. Od najbliższej niedzieli śląski przewoźnik będzie obsługiwał blisko 400 połączeń dziennie.

Jesienią 2020 roku do dużych projektów modernizacji infrastruktury kolejowej realizowanych przez Zarządcę Infrastruktury PKP PLK S.A. dołączą dwie kolejne inwestycje – przebudowa stacji w Dąbrowie Górniczej, w Dąbrowie Górniczej Gołonogu oraz w Czechowicach-Dziedzicach.

Zmiany w rozkładzie jazdy

S1 (Gliwice – Częstochowa)

30 sierpnia rozpocznie się inwestycja związana z modernizacją stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg oraz układu komunikacyjnego wokół nich, co będzie powodować największe trudności dla utrzymania ruchu na linii do wiosny przyszłego roku. Niektóre pociągi zostaną skierowane drogą okrężną przez Sosnowiec Południowy lub Mysłowice, pojadą jako pociągi przyspieszone lub skrócone do stacji Sosnowiec Główny lub Dąbrowa Górnicza. Uruchomimy dodatkowe postoje w Sosnowcu Południowym oraz w Sosnowcu Dańdówce. Obsługa pominiętych stacji będzie realizowana przez autobusy komunikacji zastępczej.

Informujemy, że w związku z pracami związanymi z modernizacją stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg od dnia 30 sierpnia do 7 listopada 2020 r. następujące pociągi KŚ będą kursowały drogą okrężną przez stacje Sosnowiec Południowy i Sosnowiec Dańdówka z pominięciem stacji na odcinku Sosnowiec Główny – Dąbrowa Górnicza Gołonóg:

nr 40706 Gliwice 9:22 – Zawiercie 11:11,
nr 40720 Gliwice 16:38 – Zawiercie 18:16,
nr 40822 Gliwice 17:52 – Zawiercie 19:18,
nr 40102/3 Częstochowa 6:07 – Gliwice 8:10,
nr 40963 Zawiercie 13:49 – Tychy Lodowisko 15:21,
nr 40967 Zawiercie 15:01 – Tychy Lodowisko 16:19,
nr 40769 Zawiercie 16:08 – Gliwice 17:35.
W związku z powyższym w pociągach KŚ kursujących drogą okrężną zachowują ważność wszystkie bilety jednorazowe i okresowe wydane w relacjach normalnego kursowania tych pociągów.

Bilety Polregio wystawione od/do stacji Sosnowiec Południowy lub Sosnowiec Dańdówka będą honowane w pociągach KŚ kursujących drogą okrężną.

Jednocześnie bilety KŚ wydane w kasach biletowych, biletomatach oraz w pociągach ważne na przejazd od/do stacji znajdujących się na pominiętym odcinku, tj.: Sosnowiec Główny, Będzin, Będzin Miasto, Będzin Ksawera, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza Gołonóg, Dąbrowa Górnicza Pogoria będą honorowane na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Sosnowiec Dańdówka w pociągach REGIO uruchamianych przez spółkę Polregio.

UWAGA! Bilety zakupione w sprzedaży internetowej lub poprzez aplikacje mobilne nie podlegają niniejszym zasadom wzajemnego honorowania.

Ponadto w następujących pociągach spółki PKP Intercity na odcinku Zawiercie – Katowice – Zawiercie od poniedziałku do piątku będą honorowane bilety ważne na przejazd pociągami Kolei Śląskich:

TLK „Górnik” nr 41100 Katowice 17:09 – Zawiercie 17:49 (rel. Katowice – Łódź Kaliska)
IC „Sztygar” nr 26101/0 Zawiercie 14:04 – Katowice 14:45 (rel. Lublin Główny – Wrocław Główny).” Ze względu na obowiązywanie ograniczeń dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się
COVID-19 i koniecznością ograniczenia liczby podróżnych przewożonych jednocześnie danym pociągiem do 100% miejsc siedzących, w pociągach uruchamianych przez PKP Intercity została wdrożona całkowita rezerwacja miejsc. Podróżni z biletami KŚ w pociągach PKP IC zobowiązani są posiadać bilet dodatkowy (rezerwację na miejsce w pociągu PKP IC). Rezerwacja miejsc siedzących jest odpłatna w kwocie 1 zł.

Sprzedaż dodatkowych biletów będzie prowadzona w systemie e-IC, w kasach biletowych, w tym
w kasach biletowych KŚ znajdujących się na trasie przejazdu ww. pociągów PKP IC, tj. na stacjach: Katowice, Sosnowiec Główny, Będzin Miasto, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, a u drużyny konduktorskiej tylko i wyłącznie od stacji, na której nie ma kasy biletowej lub kasa jest nieczynna.

W sytuacji braku wolnych miejsc w danym pociągu przejazd tym pociągiem nie będzie możliwy do zrealizowania.

Podróżni, którzy nie posiadają biletu dodatkowego zobowiązani są przed wejściem do pociągu zgłosić się do drużyny konduktorskiej w celu nabycia odpłatnego biletu dodatkowego.

Podróżnego nie posiadającego biletu dodatkowego na miejsca do siedzenia traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu zgodnie z Regulaminem przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę „PKP Intercity” S.A. (RPO-IC). Podróżni mogą ubiegać się o zwrot należności za opłacone bilety dodatkowe – zwrot będzie dokonywany przez PKP IC w drodze reklamacji, po wykorzystaniu biletu na przejazd, do którego rezerwacje zostały zakupione lub po wygaśnięciu „Przejściowych szczególnych warunków i zasad odprawy oraz przewozu osób pociągami PKP Intercity w czasie obowiązywania ograniczeń przewozu pasażerów w związku z COVID-19”.

Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt przez podróżnych z ważnymi biletami i uprawnieniami będzie odbywać się zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC) na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę „PKP Intercity S.A. ( RPO-IC).

W dalszym ciągu kontynuowana będzie również modernizacja linii S1 na odcinku Zawiercie – Częstochowa. Podobnie jak w poprzednich miesiącach ruch będzie prowadzony po jednym torze na odcinku Poraj – Częstochowa.

S4 (Katowice – Tychy Lodowisko)
S41 (Tychy Lodowisko – Katowice – Zawiercie)

Zmiany wymuszone są zmienioną organizacją ruchu na linii S1. Powstała konieczność podzielenia relacji pociągów kursujących bezpośrednio z Tychów do Zagłębia lub połączenia kursów do tej pory wyłącznie skomunikowanych w Katowicach.

S5 (Katowice – Pszczyna – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń)
S51 (Katowice – Żywiec – Zakopane)

Wraz z korektą rozkładu jazdy rozpocznie się kolejna faza modernizacji stacji Czechowice-Dziedzice powodująca istotne utrudnienia w ruchu pociągów. Ruch pociągów na odcinku Czechowice-Dziedzice – Czechowice-Dziedzice Południowe będzie odbywać się po jednym torze, a w noce od 30 sierpnia do 4 września przewóz na tym odcinku będzie realizowany autobusową komunikacją zastępczą. Pociąg Ornak pojedzie do Zakopanego 30 sierpnia oraz 5 i 6 września.

S6 (Katowice – Chybie – Ustroń – Wisła Głębce)
S61 (Katowice – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – Cieszyn)

W całym okresie od 30 sierpnia do 7 listopada będzie kontynuowana modernizacja linii kolejowej do Wisły Głębce. Oznacza to całkowite wstrzymanie ruchu od Chybia do Wisły Głębce. Podobnie jak wiosną i latem, za odwołane pociągi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa w dwóch relacjach. Linia czerwona będzie kursować w relacji Bielsko-Biała Główna – Wisła Głębce – Bielsko-Biała Główna. Linia zielona obsłuży mniejsze miejscowości pomiędzy Czechowicami-Dziedzicami a Ustroniem, gdzie będzie skomunikowana z autobusami ekspresowymi jadącymi z lub do Bielska- Białej. W przypadkach kiedy sytuacja ruchowa nie pozwoli na skomunikowanie autobusów w Ustroniu, relacja linii zielonej zostanie wydłużona do Wisły Uzdrowiska. Autobusy będą skomunikowane z pociągami linii S5 w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej, a w niektórych przypadkach z pociągami linii S61 w Chybiu.

Równolegle będą prowadzone prace pomiędzy Czechowicami a Chybiem. Wszystkie pociągi zostaną skierowane przez grupy towarowe w Zabrzegu Czarnolesiu, co oznacza brak możliwości obsługi przystanków Zabrzeg Czarnolesie oraz Zabrzeg.

S7 (Katowice – Mikołów – Rybnik – Rydułtowy – Racibórz)
S74 (Katowice – Tychy – Rybnik – Racibórz)

Przez miesiąc (od 1 do 30 września) planowane są prace torowe. Na odcinku Rybnik – Leszczyny pociągi będą jeździły po jednym torze.

S76 (Gliwice – Knurów – Rybnik – Żory – Chybie – Wisła Głębce)

Na czas modernizacji linii kolejowej do Wisły Głębiec pociąg Kubalonka zostanie przekierowany do Żywca a jego nazwa zostanie zmieniona na Salmopol.

Prace realizowane na odcinku Leszczyny – Rybnik spowodowały zmiany rozkładu jazdy porannego pociągu na odcinku Gliwice – Rybnik. Wystąpił też brak możliwości obustronnego skomunikowania pociągów z kierunku Bohumina i Raciborza. Remont w rejonie stacji Czechowice- Dziedzice doprowadził do braku przepustowości infrastruktury kolejowej na odcinku Bielsko-Biała Główna – Żywiec wymuszając skrócenie Salmopola do Wilkowic Bystrej.

Pełny powakacyjny rozkład jazdy pociągów znajduje się w liniowym rozkładzie jazdy, dostępnym na www.kolejeslaskie.com

Bezpieczeństwo

Koleje Śląskie cały czas dbają o bezpieczeństwo pasażerów w związku z koronawirusem. Do utrzymywania składów w czystości, używane jest bardzo nowoczesne urządzenie wykorzystujące suchą parę o temperaturze ponad 170 stopni Celsjusza. Wcześniej zdecydowano się np. wykorzystać specjalną powłokę z dwutlenkiem tytanu. Od samego początku przewoźnik wprowadza zmiany, których celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pasażerów. Zastosowano też między innymi automatyczne otwieranie drzwi, wprowadzono specjalne procedury dla pracowników i zwiększono częstotliwość dezynfekcji pojazdów.