Pociągiem między Kędzierzynem-Koźlem a Opolem o połowę krócej

Pociągiem między Kędzierzynem-Koźlem a Opolem o połowę krócej

Podróż koleją między Kędzierzynem – Koźlem a Opolem będzie dostępniejsza i skróci się z 50 do ok 25 min. Efekt jest osiągany dzięki budowie nowych peronów, modernizacji torów, sieci trakcyjnej oraz mostów. Jeszcze w tym roku pociągi pojadą po pierwszych wyremontowanych przeprawach nad Kanałem Gliwickim i Kłodnicą. Inwestycja realizowana za 412 mln zł jest współfinansowana z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Inwestycja znacznie skróci czas podróży koleją między Kędzierzynem – Koźlem a stolicą województwa opolskiego. Dla wszystkich pasażerów zwiększy się komfort dostępu do pociągów. Przewoźnicy towarowi szybciej i sprawniej przewiozą ładunki. Wzrośnie atrakcyjność  ekologicznego transportu kolejowego.

– Sprawna realizacja Krajowego Programu Kolejowego to efektywne wykorzystywanie funduszy unijnych m.in. z programu CEF Łącząc Europę i realna poprawa warunków podróży oraz przewozów towarów. Inwestycja na trasie z Opola do Kędzierzyna Koźla przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców Opolszczyzny oraz zwiększenie możliwości kolei, jako ekologicznego transportu, na sieci krajowej i europejskiej – powiedział Janusz Kowalski, Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Polska kolej zmienia się w skali krajowej i regionalnej. We wszystkich województwach są realizowane projekty, które służą mieszkańcom gmin, powiatów i pozwalają sprawnie korzystać z podróży krajowych oraz międzynarodowych. Jednym z takich projektów jest inwestycja na trasie Opole – Kędzierzyn Koźle. Budujemy kolej nowoczesną bezpieczną, i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Inwestycja na trasie Opole – Kędzierzyn Koźle jest jednym z projektów, które zwiększają możliwości kolei zarówno dla podróżnych jak i przewodników towarów. Efektem prac realizowanych z udziałem środków unijnego instrumentu CEF Łącząc Europę staje się większa dostępność kolei, krótsze atrakcyjne podróże oraz sprawniejszy, bardziej ekonomiczny przewóz towarów koleją – powiedział Ireneusz Merchel prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podróżni już korzystają z przebudowanych peronów. W Kędzierzynie – Koźlu korzystnie zmienił się peron nr 3. Widać już zmontowane konstrukcje kolejnych peronów nr 1 i 2. Na stacjach w Zdzieszowicach i Opolu Groszowicach oraz na przystanku Opole Grotowice dostęp do pociągów ułatwią windy. W Gogolinie zaawansowana jest budowa 40 metrowego przejścia pod torami, które zapewni bezpieczne dojście do pociągów i dogodną komunikację w mieście. Na gogolińskiej stacji na nowych peronach, do dyspozycji podróżnych będą 3 windy.

Na dziesięciu stacjach i przystankach między Kędzierzynem – Koźlem a Opolem perony są dostosowywane do potrzeb podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zamontowane będą wiaty, ławki oraz oznakowanie i gabloty informacyjne. Obiekty sukcesywnie są wyposażane w nowe oświetlenie.

– Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle-Opole Zachodnie poprawi jakość usług kolejowych w korytarzu sieci bazowej TEN-T Bałtyk – Adriatyk. Po jej zakończeniu ładunki szybciej dojadą m.in. do portów w Szczecinie i Świnoujściu, dzięki czemu zachodniopomorskie porty będą miały dobre połączenie kolejowe z Europą Południową. Podróżni zyskają szybsze i wygodniejsze podróże oraz lepszy dostęp do kolei – mówi Morten Jensen, Head of Unit European Commission Innovation and Networks Executive Agency (INEA).

Dwutorowa linia kolejowa nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą przebiega po dwóch równoległych mostach. Przeprawy na jednym torze, nad Kanałem Gliwickim (o długości 80 m) oraz nad Kłodnicą (o długości 67 m) przeszły już zasadnicze prace. Odnowione lub odbudowane są elementy podpór. Na nich położono konstrukcje przęseł i roboty toczą się nad wodą. Na odpowiednio przygotowanych mostach, ułożone będą nowe tory. Kolejowe przeprawy zapewnią sprawny przejazd pociągów pasażerskich i cięższych niż obecnie składów towarowych, o nacisku na oś 221 kN/oś. Na modernizowanej trasie Kędzierzyn – Koźle – Opole roboty obejmują 60 obiektów inżynieryjnych tzn. mostów, wiaduktów, przepustów.

Pociągi jadą, maszyny budują nowe tory

Między Kędzierzynem – Koźlem a Opolem pociągi kursują po 60 km nowych torów na odcinkach Raszowa – Zdzieszowice – Gogolin (po dwóch torach) oraz Górażdże – Przywory Opolskie – Opole Groszowice (po jednym torze). Równocześnie z torem przygotowano nową siec trakcyjną i jej zasilanie. Wymieniono też kilkadziesiąt rozjazdów, ważnych elementów linii, które pozwalają na przejazd pociągów z toru na tor. Gotowe są kable dla urządzeń łączności i zabezpieczenia ruchu pociągów. Wykonano odwodnienie. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększają nowe urządzenia sterowania oraz przebudowa 27 przejazdów. Przebudowane tory, nowe rozjazdy i sieć trakcyjna oraz zamontowane nowe urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego umożliwią prowadzenie pociągów z prędkością do 160 km/godz.

We wrześniu przebudowa obejmie kolejne tory na odcinkach: Gogolin – Górażdże oraz Przywory Opolskie – Opole Groszowice. Pracować będzie specjalna maszyna PUN do potokowej wymiany toru. Takie prowadzenie robot, stosowane już na opolskim projekcie, zapewnia dobre tempo prac. Wszystkie roboty ujmowane są w rozkładzie jazdy i nie wpływają na kursowanie pociągów. COVID nie zatrzymał kolejowej inwestycji, gdyż kolejarze opracowali odpowiedzenie procedury współpracy z wykonawcą oraz działania, pozwalające na nadzór oraz odbiory zakończonych prac.

Nowy standard podróży i przewozów towarów na międzynarodowej linii

Odcinek Opole – Kędzierzyn – Koźle to trasa pomiędzy Górnym i Dolnym Śląskiem. W ciągu doby przejeżdża nią nawet 90 pociągów. Wartość modernizacji trasy Opole Groszowice – Kędzierzyn -Koźle wynosi 412 mln zł. Zakończenie kontraktu przewidziano na IV kwartał 2021 r.

Wartość całego projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn – Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km -0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100 wynosi 835,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych CEF (Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę”) to przeszło 397,3 mln zł.