Poradnik UTK dotyczący otwartego dostępu

Poradnik UTK dotyczący otwartego dostępu

W ostatnim czasie nastąpiły istotne zmiany prawne dotyczące przyznawania przewoźnikom prawa dostępu do infrastruktury kolejowej. Urząd Transportu Kolejowego przygotował opracowanie, które stanowi praktyczny przewodnik dla podmiotów zainteresowanych otwartym dostępem.

Metodyka badania równowagi ekonomicznej stosowana przez organy regulacyjne musi być zrozumiała, przejrzysta i niedyskryminująca. Pod koniec ubiegłego roku Urząd Transportu Kolejowego przedstawił do konsultacji projekt dokumentu „Powiadomienie aplikanta oraz metodyka badania równowagi ekonomicznej w postępowaniach w sprawie przyznania otwartego dostępu”. Otrzymaliśmy blisko 40 uwag od  takich podmiotów  jak organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, przewoźnicy kolejowi oraz fundacje. Większość nadesłanych uwag została uwzględniona w obecnej wersji, jednak dokument ma charakter ewolucyjny, więc w przyszłości będzie podlegał aktualizacjom.

W poradniku UTK przedstawił zasady prowadzenia postępowań z zakresu otwartego dostępu. Zwrócił również uwagę na to, że wniosek o przyznanie otwartego dostępu należy złożyć z  18‑miesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto zainteresowani znajdą tu m.in. najważniejsze informacje na temat wymogów dotyczących składania wniosków o przyznanie otwartego dostępu oraz wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej.

Więcej informacji dotyczących zakresu opracowania dostępne są na stronie Urzędu Transportu Kolejowego w dziale Metodyka badania równowagi ekonomicznej. Aktualna wersja poradnika dostępna jest w dziale Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego.

Niezbędne w postępowaniu formularze, w tym zaktualizowany wniosek o przyznanie otwartego dostępu można pobrać ze strony https://www.utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/wnioski-o-dostep/ z działu Wnioski o dostęp.