SITK RP Oddział w Warszawie wyceni majątek PKP Intercity

SITK RP Oddział w Warszawie wyceni majątek PKP Intercity

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na wycenę wartości składników majątku ruchomego oraz  wartości uszkodzonych pojazdów przed i po wypadku. Postępowanie składające się z dwóch części wygrało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Warszawie.

Zadanie nr 1 postępowania dotyczyło wycen wartości m.in.: 60 ezt, 500 wagonów w eksploatacji, 60 lokomotyw w eksplantacji, 150 wraków wagonów, 55 wraków lokomotyw a także 205 wagonów w modernizacji i 40 lokomotyw w modernizacji.

Zadanie nr 2 dotyczyło wyceny 17 pojazdów PKP Intercity (wagonu, lokomotywy, ezt, drezyny) przed i po szkodzie.

W zakresie części 1 postępowania oferty ważne i podlegające rozpatrzeniu złożyło trzech oferentów: Budoserwis, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Odział w Warszawie oraz P.P.H.U. Igor Szymczak. Po przeprowadzonej licytacji elektronicznej, najkorzystniejsza ofertę złożyło SITK RP Oddział w Warszawie.

W zakresie części 2 postępowania oferty ważne i podlegające rozpatrzeniu złożyło dwóch oferentów: Budoserwis oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Odział w Warszawie oraz P.P.H.U. Igor Szymczak. Po przeprowadzonej licytacji elektronicznej, ponownie najkorzystniejszą ofertę złożyło Stowarzyszenie.