Ponad 6,6 mln ton wyniosła masa w przewozach intermodalnych w II kwartale 2022 r

Ponad 6,6 mln ton wyniosła masa w przewozach intermodalnych w II kwartale 2022 r

Przewozy intermodalne w II kwartale 2022 r. osiągnęły masę ponad 6,6 mln ton. Wykonana przy tym praca przewozowa to ponad 2,2 mld tonokilometrów. W II kwartale 2022 r. w ujęciu rok do roku spadła masa ładunków przewiezionych w transporcie intermodalnym. Wzrosła natomiast wykonana praca przewozowa.

W porównaniu z I kwartałem tego roku masa wzrosła o 48,7 tys. ton (0,7%), a praca przewozowa o blisko 134 tys. tonokilometrów (6,4%) W II kwartale 2021 r. przewieziono o 180,6 tys. ton (2,7%) więcej, ale praca przewozowa była mniejsza o 199,3 tys. tonokilometrów (8,9%). Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym po I półroczu 2022 r. osiągnął poziom 10,5% wg masy i 14,2% wg wykonanej pracy przewozowej. W ubiegłym roku po I półroczu udziały te wynosiły odpowiednio 11,1% i 14,8%.

Od kwietnia do czerwca 2022 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 445 tys. sztuk jednostek, co stanowiło ponad 719 tysięcy TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek intermodalnych spadła o 5,4 tys. (1,2%), wg liczby TEU był to spadek o 25,8 tys. TEU (3,5%).

– W II kwartale 2022 r. obserwowaliśmy jak trwająca w Ukrainie wojna przełoży się na wyniki przewozów. Pomimo trwających trudności odnotowano wzrosty w stosunku do I kwartału 2022 r., jednak w ujęciu rok do roku zmniejszyła się przewieziona masa. Rynek przewozów intermodalnych w dalszym ciągu ma potencjał, ale trzeba bacznie obserwować sytuację międzynarodową. Obecnie widać spadek połączeń tranzytowych przez Polskę, wzrasta za to transport krajowy – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W II kwartale 2022 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 22 licencjonowanych przewoźników.

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy

  • PKP Cargo – 29,71%
  • DB Cargo – 13,72%
  • PCC Intermodal – 12,58%
  • Ecco Rail – 7,08%
  • Captrain Polska – 6,42%

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej

PKP Cargo – 35,23%
PCC Intermodal – 14,51%
DB Cargo – 13,36%
Ecco Rail – 7,98%
Captrain Polska – 6,35%