Analiza ruchu pasażerskiego w polskich województwach w IV kwartale 2023 r.

Analiza ruchu pasażerskiego w polskich województwach w IV kwartale 2023 r.

W ostatnim kwartale 2023 r. w województwie mazowieckim z kolei skorzystało 25,8 mln pasażerów. W zeszłym roku był to najlepszy kwartał na Mazowszu. Wynik ten był również najlepszy spośród wszystkich województw w całym 2023 r. Nie był jednak lepszy od wyniku sprzed roku – w ostatnim kwartale 2022 r. na Mazowszu z kolei skorzystało ok. 0,1 mln pasażerów więcej.

Spadki w liczbie podróżnych odnotowały też Świętokrzyskie i Zachodniopomorskie.  Które województwa wypadły najlepiej?

Liczba pasażerów w województwach

Łączna liczba pasażerów w IV kwartale 2023 r. była wyższa o 5,5% w porównaniu do IV kwartału 2022 r. Liczba pasażerów wzrosła w 13 województwach. Najwięcej – w województwie małopolskim (o 1,51 mln, do 7,2 mln podróżnych). W tym województwie była również najwyższa dynamika wzrostu liczby podróżnych (+26,4%). Wzrost liczby pasażerów rok do roku powyżej 1 miliona odnotowało jeszcze tylko województwo pomorskie (1,24 mln), w którym z kolei skorzystało 17,9 mln pasażerów.

Dwucyfrową dynamiką wzrostu liczby pasażerów w IV kwartale 2023 r. może się pochwalić również województwo podkarpackie (19,7%). Mniej podróżnych skorzystało z kolei jedynie w województwach mazowieckim (spadek o 0,4%), świętokrzyskim (spadek o 2,8%) i zachodniopomorskim (spadek o 1,8%). Te same województwa odnotowały spadek liczby pasażerów rok do roku w III kwartale 2023 r. W porównaniu z poprzednim rokiem województwo mazowieckie odnotowało spadek pasażerów trzeci kwartał z rzędu.

Udział województw w liczbie odprawionych pasażerów

Największy udział w liczbie pasażerów niezmiennie przypada województwu mazowieckiemu. W IV kwartale 2023 r. było to 26,2% (spadek o 1,6 punktu procentowego w zestawieniu rok do roku). Drugie miejsce zajęło województwo pomorskie z wynikiem 18,2% (wzrost o 0,3 punktu procentowego). Pierwszy raz dwucyfrową wielkość udziału przekroczyło województwo wielkopolskie – odprawieni podróżni stanowili tam 10,1% wszystkich pasażerów (wzrost o 0,3 punktu procentowego). Największym wzrostem w porównaniu do IV kwartału 2022 r. może pochwalić się województwo małopolskie. Jego udział w IV kwartale wyniósł 7,4%, a wzrost w porównaniu rok do roku to 1,2 punktu procentowego.

Wskaźnik wykorzystania kolei w województwach

W IV kwartale 2022 r. poziom krajowego wskaźnika wykorzystania kolei wyniósł 2,46. Rok później wzrósł on o 0,14 – do poziomu 2,6. Ten wskaźnik wzrósł rok do roku w 13 województwach, zmniejszył się jedynie w trzech – mazowieckim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Spadki były w tych samych województwach, co w III kwartale 2023 r. Największy wzrost wskaźnika odnotowało województwo pomorskie (o 0,53) i małopolskie o (0,44). Natomiast średni wskaźnik w IV kwartale wyniósł 2,16. Powyżej średniej znalazły się województwa pomorskie (7,59), mazowieckie (4,67), dolnośląskie (3,34) i wielkopolskie (2,85).

W IV kwartale 2023 r. łączna liczba pasażerów (98,3 mln) była większa o 3,8 mln (o 4,1%) względem poprzedniego kwartału. Największy wzrost liczby pasażerów w ostatnim kwartale 2023 r. – w porównaniu do III kwartału 2023 r. – odnotowały województwa opolskie (18,1%) oraz wielkopolskie (17,5%). Liczba pasażerów zmniejszyła się w 5 województwach, a największy spadek podróżnych kwartał do kwartału miał miejsce w województwie zachodniopomorskim (25,1%). Wskaźnik wykorzystania ogółem w IV kwartale, wobec III kwartału, wzrósł o 0,1 (z 2,5 do 2,6). Wzrost tego parametru dotyczył 10 województw –podobnie jak w poprzednim kwartale.

Podsumowanie 2023

W całym 2023 r. największa liczba pasażerów została odprawiona w województwie mazowieckim (97,6 mln). Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo podlaskie (2,45 mln pasażerów). Te województwa odnotowały udziały w łącznej liczbie pasażerów na poziomie odpowiednio 26,1% oraz 0,7%. Pod względem wskaźnika wykorzystania kolei zdecydowanie wybiło się województwo pomorskie ze wskaźnikiem 22,6. Województwo podlaskie również w tym przypadku miało najniższy parametr –1,6.