Pomóż Syrii na dworcu Wrocław Główny

Pomóż Syrii na dworcu Wrocław Główny

Dziś w holu dworca Wrocław Główny został uruchomiony daromat, za pomocą którego można wziąć udział w akcji „Chleb dla Syrii” prowadzonej przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W działania mające na celu pomoc Syryjczykom zaangażowały się PKP S.A. i Fundacja Grupy PKP.

Głównym celem kampanii „Chleb dla Syrii” jest niesienie pomocy humanitarnej mieszkańcom tego dotkniętego konfliktem zbrojnym kraju. Sytuacja w Syrii jest dramatyczna, gdyż kilkanaście milionów jej mieszkańców wymaga natychmiastowej pomocy humanitarnej, a bezrobocie sięga aż 80 proc. Do tego dochodzi trudna sytuacja ekonomiczna mieszkańców będąca następstwem wyniszczenia kraju w wyniku konfliktu zbrojnego, a także wysokiej inflacji. Daromat, który dziś uruchomiono na dworcu Wrocław Głównym, jest urządzeniem umożliwiającym przeprowadzenie zbiórki datków. Środki zebrane w czasie akcji będą przeznaczone na zakup żywności i odzieży, a także na uruchomienie kilku piekarń. Dzięki nim osoby potrzebujące otrzymają chleb, a w każdej z nich zostanie utworzonych około dwudziestu nowych miejsc pracy.

– Chcemy przypomnieć, że 13 mln Syryjczyków musiało opuścić swoje miasta, udać się w inne miejsca kraju. 5 mln żyje poza granicami państwa. 1,5 mln jest w Libanie, gdzie jest zimno. Nie mają pracy, nie mają pieniędzy na utrzymanie, stąd apel tamtejszych biskupów. Pamiętamy apel nuncjusza apostolskiego ks. kard. Lauri, który powiedział, że tak źle jeszcze w Syrii nie było – zaznacza ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP.

–  PKP S.A. chętnie angażuje się w inicjatywy, które służą niesieniu pomocy osobom potrzebującym, co udowodniliśmy również podczas trwającej pandemii koronawirusa, wspierając służbę zdrowia oraz personel medyczny. Musimy jednak pamiętać, że niesienie pomocy, również poza granicami kraju, jest niezwykle istotne, zwłaszcza w miejscach, gdzie trwają konflikty zbrojne. Daje to namiastkę normalności w miejscach dotkniętych wojną, a to zwykle wzbudza nadzieję na lepsze jutro. Jest to również świadectwo solidarności i humanitaryzmu. Dlatego właśnie zaangażowaliśmy się w akcję „Chleb dla Syrii” – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.  

– Wsparcie osób potrzebujących, to jedno z podstawowych działań Fundacji Grupy PKP. Prowadzimy działalność charytatywną i niesiemy pomoc zwłaszcza tym osobom, które straciły nadzieję, na jej uzyskanie. Żyjemy w trudnych czasach epidemii, ale bez względu na sytuację stawiamy czoło przeciwnościom i wspieramy osoby potrzebujące. „Chleb dla Syrii” to piękna i ważna inicjatywa. Pozwala na chwilę zadumy i zastanowienia nad losem innych ludzi, którzy żyją w kraju ogarniętym wojną. Wspierając akcję humanitarną pokazujemy nasze oddanie i solidarność z ludźmi, którzy w tym momencie tego potrzebują – apeluje Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Obsługa daromatu jest bardzo prosta i intuicyjna. Działa poprzez wybranie kwoty przelewu drogą elektroniczną. Ten, który został ustawiony na dworcu PKP Wrocław Główny, sfinansowała Fundacja Grupy PKP, która wspiera w swojej działalności potrzebujących poprzez organizację zbiórek charytatywnych, akcji, których celem jest dotarcie do dużej liczby osób, by zebrać fundusze na szczytny cel. Poprzez swoją działalność pracownicy Fundacji dbają o osoby wykluczone społecznie. Takie projekty jak „Nowoczesny senior”, czy „Widzialni Pełnosprawni” są tego przykładem. Fundacja Grupy PKP wspiera również ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi i umysłowymi, by polepszyć ich warunki bytowe. Akcja humanitarna „Chleb dla Syrii” wpisuje się w działania statutowe Fundacji Grupy PKP.

„Chleb dla Syrii” to nie jedyna kampania prowadzona przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wcześniej obok tego sztandarowego projektu uruchomione zostały inne kampanie humanitarne wspierające mieszkańców Syrii, takie jak „Mleko dla Aleppo” czy chociażby doposażenie szpitala św. Ludwika w Aleppo, gdzie oprócz środków finansowych zebrano także sprzęt medyczny. Stowarzyszenie wsparło również około 1500 uchodźców w rejonie Damaszku. 

Oprócz holu dworca Wrocław Główny daromaty w ramach kampanii „Chleb dla Syrii” stanęły wcześniej na dworcach Warszawa Centralna i Kraków Główny.