Polsko-czeskie rozmowy o transporcie

Polsko-czeskie rozmowy o transporcie

Współpraca polsko-czeska w zakresie transportu kolejowego była tematem spotkania wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela z wiceministrem transportu Republiki Czeskiej Václavem Bernardem. Podczas spotkania 18 stycznia 2023 r. w Warszawie wiceministrowie omówili m.in. stan prac w ramach realizacji projektu linii Kolei Dużych Prędkości (KDP) oraz postęp w modernizacji linii kolejowych E65 i E59.

Podczas rozmów wskazano na konieczność określenia w przyszłej umowie międzynarodowej punktów przecięcia wspólnej granicy państwowej przez linie kolei dużych prędkości oraz zsynchronizowanie terminów planów budów tych linii po obu stronach granicy.

Ponadto wiceminister A. Bittel poinformował o pracach modernizacyjnych dla głównych linii kolejowych łączących oba państwa, tj. E65 i E59, które uzyskają najwyższe możliwe parametry prędkości dla linii konwencjonalnych.

Poruszono również temat konieczności kontynuowania prac dotyczących uregulowania połączeń transgranicznych o zasięgu lokalnym zarówno w kwestii infrastruktury, jak i przewozów.

Wiceminister Andrzej Bittel wspomniał o zaproszeniu delegacji Czech do udziału w międzynarodowej konferencji pn. „Redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN-T”, która w ramach inicjatywy Europa Karpat odbędzie się 14 lutego br. w Warszawie, a także na najbliższe posiedzenie Międzynarodowego Forum Transportowego, które odbędzie się w Rzeszowie  w marcu br. oraz na Targi Kolejowe TRAKO.

Nowa architektura połączeń logistycznych w Europie staje się faktem i warto, aby odpowiednio przygotować się i wspólnie stawić czoła nowym wyzwaniom. Konferencja będzie również okazją do debaty nad nowym kształtem sieci TEN-T, nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w szerszym kontekście z uwzględnieniem Ukrainy i Mołdawii – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.