Polregio wysyła 23 jednostki na naprawy P4

Polregio wysyła 23 jednostki na naprawy P4

Spółka Polregio ogłosiła postępowanie na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4), wraz z pracami dodatkowymi, 23 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, EN57 SPOT oraz EN71.

Przedmiotem zamówienie jest wykonanie przez wykonawcę prac przeglądowo-naprawczych dwudziestu trzech pojazdów, w tym wykonanie

 • stałego zakresu P4
 • prac dodatkowych opcjonalnych – niezbędnych do przywrócenia danej jednostki do pełnej sprawności technicznej, których konieczność wykonania musi być zatwierdzona przez przewoźnika
 • prac dodatkowych na wybranych pojazdach

Prace obejma następujące pojazdy:

 • EN71-001
 • EN57-719
 • EN57-1196
 • EN57-1219
 • EN57-1273
 • EN57-1451
 • EN57-1466
 • EN57-1537
 • EN57SPOT-2011
 • EN57SPOT-2019
 • EN57SPOT-2022
 • EN57SPOT-2023
 • EN57SPOT-2024
 • EN57SPOT-2027
 • EN57SPOT-2029
 • EN57SPOT-2033
 • EN57SPOT-2044
 • EN57SPOT-2056
 • EN57SPOT-2063
 • EN57SPOT-2064
 • EN57SPOT-2068
 • EN57SPOT-2073
 • EN57SPOT-2078

Zakres prac stałych został określony w Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Podczas wykonywania prac stałych, wykonawca zobowiązany będzie do wymiany na nowe obręczy zestawów kołowych zgodnie z kartą pomiarową DSU, wymiany na nowe wszystkich elementów uznanych za normalia oraz wykonania wszystkich badań i prób.

W ramach prac dodatkowych opcjonalnych niezbędnych w celu spełnienia warunków określonych w DSU, przewoźnik przedstawił listę 66 czynności, w tym np. naprawa silnika trakcyjnego, wymiana osi zestawu kołowego, naprawa przetwornicy wirującej, wymiana szyb, Naprawa poszycia foteli pasażerskich, wymiana foteli pasażerskich i maszynisty.

W ramach prac dodatkowych w 14 jednostkach zamontowane zostaną dwie toalety próżniowe, a w dziewięciu pojazdach jedna toaleta próżniowa. Polregio oczekuje montażu kamer szlakowych  w 22 pojazdach. W 15 jednostkach zabudowany zostanie kompletny system monitoringu przestrzeni pasażerskiej.

W czterech przypadkach przewoźnik zlecił zabudowie fabrycznie nowego systemu informacji pasażerskiej (SIP) wraz z funkcją systemu emisji reklam (SER) oraz zabudowie na pulpicie maszynisty systemu dynamicznego rozkładu jazdy (SDRJ).

Przewoźnik oczekuje, że wybrany wykonawca wykona naprawę dla każdego z pojazdów w terminie nie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania danego pojazdu.

Na wykonane czynności wynikające z przedmiotu umowy spółka udzieli gwarancji jakości na okres:

 • 24 miesięcy dla całego pojazdu, w tym dla wszystkich zamontowanych w ramach Naprawy zespołów, podzespołów i części (niezależnie od tego, czy są nowe, czy regenerowane)
 • 36 miesięcy na malaturę;

Zamawiający przyjął cenę oferty jako jedyne kryterium oceny ofert.