Polregio chce wynająć szynobusy na 59 dni

Polregio chce wynająć szynobusy na 59 dni

Polregio ogłosiło postępowanie na dzierżawę dwóch pojazdów spalinowych, spalinowego zespołu trakcyjnego oraz spalinowego wagonu silnikowego.

Termin obowiązywania zamówienia wyniesie 59 dni przy czym okres dzierżawy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu przekazania pojazdów i trwa nie dłużej niż do 4 września 2022 r.

O wyborze wykonawcy zdecyduje cena. Oferty można składać do 4 lipca 2022 r.

Pojazdy maja zostać dostarczone 3 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania wobec pojazdów

Polregio wymaga, aby  prędkość konstrukcyjna wynosiła min. 100 km/h. Liczbę miejsc siedzących w tym uchylnych określono na min. 120 dla SZT oraz 60 dla wagonu silnikowego. Dodatkowo pojazdy muszą mieć wyznaczone miejsca do przewozu rowerów (odpowiednio 4 i 2 miejsca). Każdy z pojazdów musi mieć dwa miejsca dla wózków inwalidzkich oraz po min. jednej rampie lub windzie umożliwiającej wsiadanie do składu osobom niepełnosprawnym. 

Pojazdy muszą być wyposażone w System Informacji Pasażerskiej oparty na tablicach LED.