PGNiG Termika szuka przewoźnika do transportu węgla

PGNiG Termika szuka przewoźnika do transportu węgla

PGNiG Termika ogłosiła przetarg na transport 600 tys. ton węgla energetycznego w okresie 17 miesięcy w ramach umów ramowych.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie wykonawców usługi transportu kolejowego 600 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG Termika w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. w ramach umów ramowych.

Świadczenie konkretnej usługi transportu zlecane będzie w drodze każdorazowego wyboru najlepszej oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na skonkretyzowane zamówienie jednostkowe.

W ramach umowy ramowej zamawiający planuje zlecić wykonanie usług transportu łącznej na następujących trasach:

  • od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy Elektrociepłowni Siekierki (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK S.A. poprzez stację  Warszawa Okęcie),
  • od poszczególnych Miejsc Załadunku Towaru do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy Elektrociepłowni Żerań (bocznica połączona jest z siecią PKP PLK S.A. poprzez stację Warszawa Praga),
  • z punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy zakładu do  punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy zakładu (transport węgla między zakładami).

Wykaz Miejsc Załadunku Towaru

Spółka wymaga, aby osoby wykonujące czynności na stanowisku maszynisty lokomotyw, rewidenta taboru kolejowego, ustawiacza wagonów były zatrudnione na umowę o pracę.

O wyborze wykonawcy zdecyduje cena. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 15 lipca 2022 do godz. 10:00.