INTOP Tarnobrzeg przebuduje perony w Ropczycach

INTOP Tarnobrzeg przebuduje perony w Ropczycach

Podkarpacka stacja kolejowa w Ropczycach zyska lepszą funkcjonalność, dzięki przebudowie peronów. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na prace w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych.

Dwa perony na stacji Ropczyce na trasie Kraków – Rzeszów zostaną przebudowane. Nowe obiekty będą wydłużone z 200 do 400 m. Umożliwi to przewoźnikom swobodne planowanie postojów na stacji, w tym zatrzymywanie się dłuższych pociągów dalekobieżnych. Podróżni zyskają większy komfort obsługi oraz lepszą ofertę przewozową. Na przebudowanych peronach przewidziano montaż nowych wiat, ławek i tablic informacyjnych. Ułatwieniem dla osób niewidomych i niedowidzących będzie oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych.

PLK podpisały umowę za blisko 8 mln zł z Firmą INTOP Tarnobrzeg na zaprojektowanie i wykonanie robót dla wydłużenia peronów na stacji Ropczyce.

Inwestycję zaplanowano w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Rozpoczęcie prac budowlanych na stacji Ropczyce planowane jest w pierwszym kwartale 2023 r., a ich zakończenie w czwartym kw. 2023 r.

Program Przystankowy

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

W województwie podkarpackim, Rządowy Program Przystankowy obejmuje 9 inwestycji z listy podstawowej w miejscowościach: Przemyśl, Hurko, Medyka, Żurawica, Ropczyce, Strzyżów, Mielec (dwa nowe przystanki), Zaklików. Oprócz kontraktu na prace w Ropczycach, podpisano już umowy na zaprojektowanie i realizację prac dla 7 zadań.